Blauwborst was inkoppertje

Op zoek naar de Blauwborst. Dat was het thema van de excursie door het duingebied Berkheide op zaterdag 20 april. Het weer was geweldig, de oostenwind zorgde voor de aanwezigheid van opvallende aantallen Beflijsters, Tapuiten, Gele Kwikstaarten (waaronder een Engelse Kwikstaart) en Graspiepers op de Vrieze Wei. Een Nachtegaal zat minutenlang open en bloot te zingen (dat doen ze anders nooit...), zodat iedereen de vogel door de telescoop kon bekijken. Er vlogen Lepelaars over, en aan het Grote Meer liet de Roerdomp zich horen!

Aangekomen bij de muur kregen we al snel een Blauwborst te horen, en even later ook te zien. Boven in een struikje, met de blauwe borst naar ons toe, en in een entourage van Rietgors, Roodborsttapuit en Boomleeuwerik. Missie geslaagd! Ietsje later dan gepland en bruinverbrand kwamen we weer op ons vertrekpunt.

natuurcentrumkatwijk vos kop

Instagram @natuurcentrumkatwijk