Massa’s vogels tijdens Euro Birdwatch 2018

Zaterdag 6 oktober was een prachtige dag voor de vogeltrek, met ideale omstandigheden: heldere lucht en een beetje tegenwind voor de zuidwaarts vliegende vogels. Daardoor gaan ze wat lager vliegen en komen ze beter in beeld.

Het mooie vogeltrekweer kwam goed uit. Het was deze zaterdag Euro Birdwatch 2018. In heel Europa, in heel Nederland en jazeker, ook in Katwijk stonden vogelaars op telposten om zo goed en zo kwaad als dat ging de tienduizenden vogels te tellen die voorbij vlogen.

Het Natuurcentrum Katwijk was al om 08.00 uur open, met een informatiestand en zelfs midden op de Boulevard de mogelijkheid de stroom trekvogels goed te bekijken. Het waren deze dag vooral Vinken, Graspiepers, Zanglijsters en Spreeuwen, met af en toe een leuke ‘krent’ in de vorm van een Beflijster, IJsgors, Grote Pieper en zelfs drie Bladkoningen.

Op de Katwijkse telpost De Puinhoop was het druk en werd serieus geteld. Zie de foto van Erwin Plug! Daar komt aan het eind van de dag natuurlijk een top 5 uit. Met stip op 1 kwam de Vink, met zo’n 24.000 doortrekkende exemplaren, ver daarna komen de Zanglijster (2.830 vogels), de Graspieper (2.636 vogels), de Spreeuw (1.850 vogels) en dan, best opvallend, de Sijs, met 856 getelde vogels.

Vogelbescherming Nederland coördineerde de tellingen in Nederland. In totaal werden (gecorrigeerd) zo’n 1,24 miljoen vogels geteld, verdeeld over 190 verschillende soorten.

De landelijke Top 5:

-Vink (668.452)

-Spreeuw (298.447)

-Graspieper (130.525)

-Veldleeuwerik (25.595)

Aan deze Eurobirdwatch deden vogelaars in 41 landen mee. Er werd op zo’n duizend telposten geteld. Naar schatting waren die dag in Europa 25.000 vogelaars op pad, die bij elkaar meer dan 5 miljoen vogels geteld hebben. Ons land haalde de topposities als het gaat om de meeste activiteiten (161 tellingen) en de meeste getelde vogels (tweede was Zweden met 794.172 vogels en derde Hongarije met 707.315 getelde vogels). In heel Europa was de Vink de meest getelde soort.

Volgend jaar is de Euro Birdwatch 2019 op zaterdag 5 oktober.

natuurcentrumkatwijk vos kop

Instagram @natuurcentrumkatwijk