Visie en doelstelling

Natuurcentrum Katwijk heeft als doel bezoekers te informeren over de schoonheid en de staat van de natuur in en rondom Katwijk. Maar we zullen ook vertellen over de globale stand van natuur zaken om zo meer begrip te krijgen voor de mooie planeet waarop wij leven.

Onze bezoekers kunnen bewoners van Katwijk en omgeving zijn, toeristen of schoolklassen. Zij kunnen ons bezoeken in een toekomstig fysiek centrum of via deze website. Wij willen jong en oud inspireren zodat natuur- en milieubewustzijn groter wordt. Natuurcentrum Katwijk wil een actieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving omdat dit nodig is de aarde leefbaar te houden voor komende generaties. strandvogel

De mens gaat niet goed met planeet aarde om. De gevolgen daarvan kunnen niet meer worden ontkend. Wij merken het letterlijk aan den lijve. Staten, steden en burgers raken hiervan steeds meer overtuigd en er zijn transities gaande om het tij te keren. Beter omgaan met de aarde betekent ook dat burgers een eigen verantwoordelijkheid zullen moeten nemen. 

Wij kunnen het niet alleen overlaten aan onze overheden en het bedrijfsleven om verstandige zaken te bedenken. Duurzaam omgaan met de aarde gebeurt niet vanzelf. Bewustwording is belangrijk. In Nederland zijn verschillende centra voor natuur en milieu educatie. Katwijk heeft nog geen centrum dat objectief een bijdrage levert. Dat centrum willen wij realiseren. Helpt u ons mee?

 

 

Bedankt

Natuurcentrum Katwijk is in 2015 gestart met een subsidie van Gemeente Katwijk en een gift van een bestuurslid. In 2016 konden we doorgaan met subsidies van Gemeente Katwijk en Fonds 1818, en een donatie van Wensenfonds Rabobank Leiden-Katwijk.

Voor de inrichting van de tentoonstellingsruimte op het strand kregen we voorwerpen in bruikleen van Naturalis Biodiversity Center, Vogelclub Katwijk, Stichting Duinbehoud, Vereniging Kust en Zee, Stichting Anemoon, Cor Kuyvenhoven en Dunea Bezoekerscentrum De Tapuit in Meijendel. In 2015 mochten we gebruik maken van de reizende tentoonstelling KIMO Nederland en België. In 2016 kregen we bijdragen in natura van Scandposters (Silkeborg, Denenmarken), Boekhandel Van den Berg Katwijk, Praxis Noordwijk.

Wij bedanken 'Het Strand - restaurant aan zee' voor ondersteuning en gastvrijheid.

De tentoonstellingspanelen en stickers zijn gedrukt door Royal Print Voorschoten. Overig drukwerk wordt verzorgd door GSP Katwijk. De website is ontwikkeld door plugdesign.nl, de achtergrondfoto is van dnatuur.nl.

Het zijn echter vooral de vele enthousiaste vrijwilligers die Natuurcentrum Katwijk mogelijk maken, door hun bijdragen in de vorm van columns, foto’s, juridisch en financieel advies, excursies, lezingen, de tentoonstelling en het geven van voorlichting aan onze bezoekers.

 

natuurcentrumkatwijk vos kop

Instagram @natuurcentrumkatwijk