Gemeente Katwijk, Naturalis Biodiversity Center en de Stichting Natuurcentrum Katwijk slaan de handen in één

Natuur, milieu en duurzaamheid, iets van ons allemaal

Naturalis, het Natuurcentrum Katwijk en de gemeente Katwijk hebben met elkaar geconstateerd dat een intensievere samenwerking een positieve bijdrage kan leveren aan het behalen van hun doelstelling op het gebied van duurzaamheid en natuureducatie. De partijen slaan daarom de handen in één en spreken de intentie uit de samenwerkingsmogelijkheden verder te onderzoeken om uiteindelijk te komen tot een toekomstbestendig Natuurcentrum Katwijk. Over een jaar wordt geëvalueerd of het resultaat van de samenwerking voldoende is geweest om deze te verlengen.

De gemeente heeft de ambitie om van de Katwijk een duurzame en energieneutrale  gemeente te maken. Het ondersteunen van het Natuurcentrum Katwijk met een structurele financiele bijdrage hoort daar bij. Wethouder Jacco Knape: “Door een intensievere samenwerking kunnen we nog meer doelgroepen bereiken over het thema duurzaamheid (zwerfafval, biodiversiteit, sociale cohesie) en nog meer bewust maken van het belang om de natuur te beschermen”. 

Naturalis  wil biodiversiteit beschrijven, begrijpen en verklaren, voor het welzijn van de mensen en het voortbestaan van de natuur.  Ook door op locaties buiten haar hoofdvestiging in Leiden betrokken te zijn en (educatieve) activiteiten op te zetten en uit te voeren in samenwerking met anderen. Peter Schalk van Naturalis: "Naturalis wil graag zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met de rijkdom van de natuur. Ook buiten de muren van ons museum. En samen met het Natuurcentrum Katwijk en Gemeente Katwijk kunnen we nu midden in de natuur veel mensen bereiken en verwonderen."

natuurcentrum-gemeente-katwijk-naturalis-2017.jpg

Rien Oldenhof van Natuurcentrum Katwijk: ”Deze bekrachtiging van de samenwerking met Naturalis en de gemeente betekent veel voor het Natuurcentrum Katwijk. Het biedt ons de kans om met deze  mooie partijen als ruggensteun uit te groeien naar een toekomstbestendig Natuurcentrum Katwijk. Daarmee versterken we onze missie, namelijk het bewustzijn in de (Katwijkse) samenleving vergroten dat onze natuur iets is om trots op te zijn en dat die natuur zeker niet vanzelfsprekend is. Dit doet het Natuurcentrum door de (Katwijkse) bevolking de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur te laten zien, mensen bewust te maken van de eigen rol in de leefomgeving en door handvatten aan te reiken om hierin bewuste keuzes te maken.”

Samenwerkingsmogelijkheden

Voorbeelden van onderwerpen en thema’s waarop kan worden samengewerkt zijn:

•       Ontwikkelen van educatieve activiteiten en programma's door Naturalis  in het Natuurcentrum Katwijk.

•       Beschikbaar stellen van kennis en materiaal door Naturalis voor bijvoorbeeld tentoonstellingen, voorlichting en educatie, nieuwe media.

•       Samen ontwikkelen van activiteiten en programma’s  die voorzien in de behoefte aan natuur- en milieueducatie in de breedste zin van het woord.  Ook over energietransitie en brede verduurzamingvraagstukken.

•       Verder professionaliseren van de vrijwilligersorganisatie van het Natuurcentrum door opleiding en begeleiding vanuit Naturalis.

Op de foto van links naar rechts Gijsbert van der Bent (Natuurcentrum Katwijk), Peter Schalk (Naturalis), Jacco Knape (gemeente Katwijk) en Rien Oldenhof (Natuurcentrum Katwijk).

Visie en doelstelling

Natuurcentrum Katwijk heeft als doel bezoekers te informeren over de schoonheid en de staat van de natuur in en rondom Katwijk. Maar we zullen ook vertellen over de globale stand van natuur zaken om zo meer begrip te krijgen voor de mooie planeet waarop wij leven.

Onze bezoekers kunnen bewoners van Katwijk en omgeving zijn, toeristen of schoolklassen. Zij kunnen ons bezoeken in een toekomstig fysiek centrum of via deze website. Wij willen jong en oud inspireren zodat natuur- en milieubewustzijn groter wordt. Natuurcentrum Katwijk wil een actieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving omdat dit nodig is de aarde leefbaar te houden voor komende generaties. strandvogel

De mens gaat niet goed met planeet aarde om. De gevolgen daarvan kunnen niet meer worden ontkend. Wij merken het letterlijk aan den lijve. Staten, steden en burgers raken hiervan steeds meer overtuigd en er zijn transities gaande om het tij te keren. Beter omgaan met de aarde betekent ook dat burgers een eigen verantwoordelijkheid zullen moeten nemen. 

Wij kunnen het niet alleen overlaten aan onze overheden en het bedrijfsleven om verstandige zaken te bedenken. Duurzaam omgaan met de aarde gebeurt niet vanzelf. Bewustwording is belangrijk. In Nederland zijn verschillende centra voor natuur en milieu educatie. Katwijk heeft nog geen centrum dat objectief een bijdrage levert. Dat centrum willen wij realiseren. Helpt u ons mee?

 

 

Bedankt

Natuurcentrum Katwijk is in 2015 gestart met een subsidie van Gemeente Katwijk en een gift van een bestuurslid. In 2016 konden we doorgaan met subsidies van Gemeente Katwijk en Fonds 1818, en een donatie van Wensenfonds Rabobank Leiden-Katwijk.

Voor de inrichting van de tentoonstellingsruimte op het strand kregen we voorwerpen in bruikleen van Naturalis Biodiversity Center, Vogelclub Katwijk, Stichting Duinbehoud, Vereniging Kust en Zee, Stichting Anemoon, Cor Kuyvenhoven en Dunea Bezoekerscentrum De Tapuit in Meijendel. In 2015 mochten we gebruik maken van de reizende tentoonstelling KIMO Nederland en België. In 2016 kregen we bijdragen in natura van Scandposters (Silkeborg, Denenmarken), Boekhandel Van den Berg Katwijk, Praxis Noordwijk.

Wij bedanken 'Het Strand - restaurant aan zee' voor ondersteuning en gastvrijheid.

De tentoonstellingspanelen en stickers zijn gedrukt door Royal Print Voorschoten. Overig drukwerk wordt verzorgd door GSP Katwijk. De website is ontwikkeld door plugdesign.nl, de achtergrondfoto is van dnatuur.nl.

Het zijn echter vooral de vele enthousiaste vrijwilligers die Natuurcentrum Katwijk mogelijk maken, door hun bijdragen in de vorm van columns, foto’s, juridisch en financieel advies, excursies, lezingen, de tentoonstelling en het geven van voorlichting aan onze bezoekers.