Interessante vondsten op determinatiemiddag

De Determinatiemiddag zaterdag 23 februari in het Natuurcentrum Katwijk was een groot succes. Er waren enthousiaste bezoekers en interessante vondsten. Wat John van Schoor, José de Wit en Alice van Duijn van Naturalis en onze Arie Twigt betreft voor herhaling vatbaar!

Het ‘spreekuur’ stond in het teken van botten, tanden en schelpen die je aan de kust kunt vinden. Naturalis krijgt vaak botten voorgelegd die aan de kust zijn gevonden. ,,In veel gevallen gaat het om botten van boerderijdieren’’, vertelt Alice van Duijn. ,,Vaak slachtafval dat ooit overboord is gegooid of via rivieren in zee is beland. Maar op plaatsen waar zand uit oude zeebodemlagen is opgespoten worden geregeld botten van ijstijddieren gevonden, vooral op de Maasvlakte en de Zandmotor bij Kijkduin. Ook aan de kust van Katwijk worden fossiele botten en tanden gevonden. In de laatste ijstijd maakten Nederland en de Noordzee deel uit van de uitgestrekte en koude mammoetsteppe, die een enorm gebied van Engeland tot in Siberië omvatte. Er liepen allerlei dieren rond: grazers als wolharige mammoeten, wolharige neushoorns, oerrunderen, paarden, rendieren, maar ook roofdieren als grottenhyena's, grottenleeuwen en wolven. In de categorie zeezoogdieren zijn het vooral skeletresten van bruinvissen. Botten van zeehonden krijgen we eigenlijk niet eens zo vaak voorgelegd. Uiteraard worden er ook wel botjes van vogels en vissen gevonden.’’

Op het 'spreekuur' die zaterdagmiddag in het Natuurcentrum Katwijk hebben de specialisten van alles gezien: kaakfragmenten van zwijnen, wervels van walvisachtigen, koeienbotten, hertenkiezen, een hoefbeen van een paard, een dijbeen van een zeehond, een kies van een oerrund, een deel van een mammoetwervel etcetera. De topper van de middag was volgens Van Duijn een compleet opperarmbeentje van een otter, helemaal zwart verkleurd. ,,Het zou zomaar duizenden jaren oud kunnen zijn.’’

De opvallendste vondst was een stuk slagtand van een wolharige mammoet. Gevonden door de achtjarige Jezhlyn Helling uit Rijnsburg. Een mooie vondst, zeker gezien de grootte (bijna 50 cm). Het werd niet op het strand gevonden maar op een bouwterrein in Rijnsburg. Alice van Duijn: ,,Voor de aanleg van nieuwbouwwijken wordt vaak zand uit de Noordzee opgebracht. Daar worden soms ook fossielen van ijstijddieren in aangetroffen. Het meisje dacht eerst aan een stuk hout, maar toen ze het ding wilde optillen lukte dat bijna niet. Een extra bijzonderheid is dat het gaat om een bovenste deel van een slagtand met de tandholte of pulpaholte waarmee de tand in de schedel heeft vastgezeten. Deze slagtand is al snel zo'n 50.000 jaar oud. Het conserveren van mammoetslagtanden uit zee is wel erg lastig. Het witte dentine waar de tand uit bestaat, is zacht en zit vol water. Na droging blijft dat brokkelen als je het verder niet behandelt.’’

Voor meer informatie over onder meer de wolharige mammoet de volgende links:

www.geologievannederland.nl

http://www.geologievannederland.nl/tijd/reconstructies-tijdvakken/laat-pleistoceen

http://www.geologievannederland.nl/fossielen/zoogdieren/wolharige-mammoet

http://www.geologievannederland.nl/fossielen/vindplaatsen/noordzee

Natuurknutselen en meer

 

Het Natuurcentrum Katwijk heeft zich stevig genesteld op de hoek Boulevard/Voorstraat. Bezoekersaantallen nemen toe, de activiteitenkalender raakt gevulder en er zijn plannen om de portacabins en de directe omgeving een mooiere uitstraling te geven. Vooralsnog zijn het plannen, want we zijn afhankelijk van derde partijen, zoals de gemeente, en we moeten ons bescheiden opstellen. Wordt vervolgd!

Ook weten steeds meer organisaties die zich bezig houden met ‘groene onderwerpen’ ons te vinden. Dat is mooi, want het Natuurcentrum Katwijk is zelf geen actiegroep, maar wil wel een platformfunctie vervullen voor groene en duurzame initiatieven. En dat zijn er heel wat in Katwijk en omstreken! Wat te denken van burgerinitiatieven als het Ringpark, het Rijnpark, Operatie Steenbreek, Tiny Forest en Katwijk Smart Village. Ook via het Natuurcentrum Katwijk zult u binnenkort ongetwijfeld meer hierover horen en vooral zien!

Vaste prik op de activiteitenkalender zijn de knutselmiddagen. En niet zomaar knutselen, maar natuurknutselen. De producten die gemaakt worden hebben inmiddels een zekere faam. Er is zelfs al geïnformeerd of we ze gaan verkopen als echte Katwijkse natuursouvenirs.

Voor meer informatie en activiteiten zie de website www.natuurcentrumkatwijk.nl en de Facebookpagina

Cheque van het Rabobank Wensenfonds!

Fantastisch! Onze wens was genomineerd door het Rabobank Wensenfonds. En er is door de klanten van de Rabobank Leiden-Katwijk zoveel op ons gestemd dat we afgelopen dinsdagavond in Tripodia op ‘De avond van Katwijk’ een cheque kregen uitgereikt van 1.500 euro. Daar gaan we NATUURLIJK mooie dingen van doen. Growing a better world together, aldus de Rabobank.

Het Rabobank Wensenfonds steunt initiatieven in Leiden, Katwijk, Leiderdorp en Oegstgeest. Jaarlijks hebben verenigingen en stichtingen die klant zijn van de bank de gelegenheid een wens in te dienen. Na nominatie door een jury is het aan de klanten van de bank om hun (digitale) stem uit te brengen op de genomineerde wensen.

Verfrissende wandeling over strand

 

Vrijwillligers, relaties en bestuursleden hebben zaterdag zaterdag 12 januari een ‘Laagwaterontdekkingstocht’ gemaakt over het strand, onder leiding van onze vrijwilliger Joop Verkuil, met assistentie van vrijwilliger/suppoost Jaap van Egmond. Het werd een frisse wandeling, met interessante strandvondsten en gedegen uitleg van onze specialisten.

Na de wandeling was er een Nieuwsjaarsreceptie in ons natuurcentrum, waarbij het afgelopen jaar de revue passeerde en (de goede voornemens voor) het komende jaar.


Donatie van Bouw-Klik

Van onze trouwe supporter Bouw-Klik uit Katwijk hebben wij een mooie donatie ontvangen. De cheque is tijdens een Kerstborrel in ons centrum door Martijn Houwaard van Bouw-Klik overhandigd aan onze voorzitter Caroline Koiter. Wij danken Bouw-Klik hartelijk voor deze bijzondere geste!

 

 

natuurcentrumkatwijk vos kop

Instagram @natuurcentrumkatwijk