Blauwborst was inkoppertje

Op zoek naar de Blauwborst. Dat was het thema van de excursie door het duingebied Berkheide op zaterdag 20 april. Het weer was geweldig, de oostenwind zorgde voor de aanwezigheid van opvallende aantallen Beflijsters, Tapuiten, Gele Kwikstaarten (waaronder een Engelse Kwikstaart) en Graspiepers op de Vrieze Wei. Een Nachtegaal zat minutenlang open en bloot te zingen (dat doen ze anders nooit...), zodat iedereen de vogel door de telescoop kon bekijken. Er vlogen Lepelaars over, en aan het Grote Meer liet de Roerdomp zich horen!

Aangekomen bij de muur kregen we al snel een Blauwborst te horen, en even later ook te zien. Boven in een struikje, met de blauwe borst naar ons toe, en in een entourage van Rietgors, Roodborsttapuit en Boomleeuwerik. Missie geslaagd! Ietsje later dan gepland en bruinverbrand kwamen we weer op ons vertrekpunt.

Earth Hour in donker Panbos

Zaterdag 30 maart maakten wij in het kader van Earth Hour (het Uur van de Aarde) een avondwandeling door het Panbos. Het was best wel heel donker, maar we waren gelukkig met meer dan 50 man/vrouw/kind. Dus die Bosuilen die we hoorden vonden we ook helemaal niet eng....
Earth Hour, een actie van het Wereldnatuurfonds, vraagt aandacht voor energiebesparing. Op het Uur van de Aarde moeten we een uurtje de elektriciteit uitdoen. In Panbos hoefde dat niet; daar was het al helemaal donker.

NLdoet voor Natuurcentrum Katwijk

Het Oranje Fonds organiseerde op 15 en 16 maart 2019 samen met duizenden organisaties in het land weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

Wij als Natuurcentrum Katwijk hadden natuurlijk wel een paar klusjes bij en in onze portacabins te doen. Zaterdag 16 maart was het zover. Het weer was niet om naar huis te schrijven voor buitenwerk, maar er werd hard gewerkt aan de voortuin door mensen van PVDA Katwijk en Gemeentebelangen Katwijk, en natuurlijk onze eigen vrijwilligers.

Onder toeziend kundig oog van Esther van Festina Lente is de voortuin opgeruimd en voorzien van passende plantjes, en er zijn binnen nog enkele klussen gedaan.

Wij danken iedereen voor de medewerking!

Platformfunctie geillustreerd

Als Natuurcentrum Katwijk zijn wij een mooi platform voor al die groene en duurzame initiatieven tegenwoordig in onze mooie gemeente (die best nog wel een beetje groener kan worden....).
 
Dat wordt mooi geillustreerd door bijgaande poster, die vandaag (donderdag 17 maart 2018) als centerfold in de Katwijksche Post staat.

Interessante vondsten op determinatiemiddag

De Determinatiemiddag zaterdag 23 februari in het Natuurcentrum Katwijk was een groot succes. Er waren enthousiaste bezoekers en interessante vondsten. Wat John van Schoor, José de Wit en Alice van Duijn van Naturalis en onze Arie Twigt betreft voor herhaling vatbaar!

Het ‘spreekuur’ stond in het teken van botten, tanden en schelpen die je aan de kust kunt vinden. Naturalis krijgt vaak botten voorgelegd die aan de kust zijn gevonden. ,,In veel gevallen gaat het om botten van boerderijdieren’’, vertelt Alice van Duijn. ,,Vaak slachtafval dat ooit overboord is gegooid of via rivieren in zee is beland. Maar op plaatsen waar zand uit oude zeebodemlagen is opgespoten worden geregeld botten van ijstijddieren gevonden, vooral op de Maasvlakte en de Zandmotor bij Kijkduin. Ook aan de kust van Katwijk worden fossiele botten en tanden gevonden. In de laatste ijstijd maakten Nederland en de Noordzee deel uit van de uitgestrekte en koude mammoetsteppe, die een enorm gebied van Engeland tot in Siberië omvatte. Er liepen allerlei dieren rond: grazers als wolharige mammoeten, wolharige neushoorns, oerrunderen, paarden, rendieren, maar ook roofdieren als grottenhyena's, grottenleeuwen en wolven. In de categorie zeezoogdieren zijn het vooral skeletresten van bruinvissen. Botten van zeehonden krijgen we eigenlijk niet eens zo vaak voorgelegd. Uiteraard worden er ook wel botjes van vogels en vissen gevonden.’’

Op het 'spreekuur' die zaterdagmiddag in het Natuurcentrum Katwijk hebben de specialisten van alles gezien: kaakfragmenten van zwijnen, wervels van walvisachtigen, koeienbotten, hertenkiezen, een hoefbeen van een paard, een dijbeen van een zeehond, een kies van een oerrund, een deel van een mammoetwervel etcetera. De topper van de middag was volgens Van Duijn een compleet opperarmbeentje van een otter, helemaal zwart verkleurd. ,,Het zou zomaar duizenden jaren oud kunnen zijn.’’

De opvallendste vondst was een stuk slagtand van een wolharige mammoet. Gevonden door de achtjarige Jezhlyn Helling uit Rijnsburg. Een mooie vondst, zeker gezien de grootte (bijna 50 cm). Het werd niet op het strand gevonden maar op een bouwterrein in Rijnsburg. Alice van Duijn: ,,Voor de aanleg van nieuwbouwwijken wordt vaak zand uit de Noordzee opgebracht. Daar worden soms ook fossielen van ijstijddieren in aangetroffen. Het meisje dacht eerst aan een stuk hout, maar toen ze het ding wilde optillen lukte dat bijna niet. Een extra bijzonderheid is dat het gaat om een bovenste deel van een slagtand met de tandholte of pulpaholte waarmee de tand in de schedel heeft vastgezeten. Deze slagtand is al snel zo'n 50.000 jaar oud. Het conserveren van mammoetslagtanden uit zee is wel erg lastig. Het witte dentine waar de tand uit bestaat, is zacht en zit vol water. Na droging blijft dat brokkelen als je het verder niet behandelt.’’

Voor meer informatie over onder meer de wolharige mammoet de volgende links:

www.geologievannederland.nl

http://www.geologievannederland.nl/tijd/reconstructies-tijdvakken/laat-pleistoceen

http://www.geologievannederland.nl/fossielen/zoogdieren/wolharige-mammoet

http://www.geologievannederland.nl/fossielen/vindplaatsen/noordzee

natuurcentrumkatwijk vos kop

Instagram @natuurcentrumkatwijk