Waarom werden krabben zo breed?

Best wetenschappelijk, die lezing van Werner de Gier afgelopen donderdag 29 augustus in het Natuurcentrum Katwijk. Maar heel leuk! De Gier, onderzoeker bij Naturalis op het gebied van krabben, sprak over de evolutie van krabben en deed dat op aansprekende wijze, met leuke illustraties.Ooit zijn die krabben onstaan uit kreeftachtige dieren en in de loop der tijden breder geworden. Waarom? Ja, dat is nog de vraag...

Er was veel belangstelling voor deze donderdagavondlezing; er was geen stoel meer vrij. Hou de Agenda in de gaten. In principe is er elke laatste donderdag van de maand een lezing.

Nachtvlinders, vleermuizen en uilen

Zaterdag 24 augustus was een prachtige zwoele zomeravond, en ideaal voor een vleermuis- en nachtvlinderexcursie in de Pan van Percijn/Panbos. Toen het bijna donker was togen we met zo'n 20 man/vrouw/kind op pad. Met behulp van een bat-detector konden de sonarpulsen van Dwergvleermuizen hoorbaar gemaakt worden. Een Bosuil vloog over en hoorden we later ook roepen.

Op diverse plaatsen rond en op de grote weide van het Panbos waren lampen opgesteld, die veel nachtvlinders aantrokken. Ook was er 'gesmeerd' op een aantal bomen. Smeren is het aanbrengen van zoete stoffen die vlinders aantrekken (fruitmengsel, met wat alcohol). Voor wie een indruk wil krijgen van wat er zoal gezien is deze late avond en vroege ochtend: zie de waarnemingen van nachtvlinders op waarneming.nl op 24 en 25 augustus op www.birdclubkatwijk.nl. Bijzonder leuk waren de drie soorten weeskinderen: Rood, Karmozijnrood en Zwart Weeskind.

Natuurcentrum Katwijk dankt boswachter Henk Haasnoot, de familie Van der Es en familie Langbroek en Casper Zuyderduyn. En Gerrit van Ommering voor de sfeervolle foto van een vangstopstelling, met deskundigen en belangstellenden.

 

Naamhangers maken populair

Het was volle bak afgelopen woensdagmiddag (7 augustus) in het Natuurcentrum Katwijk. Het thema: een naamhanger maken. Het is een heel gezellige en kleurrijke middag geworden. Let op: de volgende creatieve middag is 21 augustus.

Sikkelsprinkhaan voor de happy few

Het was maar een klein clubje dat zaterdagochtend 27 juli op pad ging onder leiding van Maarten Langbroek. Vertrekpunt was de Soefitempel, en de wandeling voerde door het noordelijk deel van Berkheide. Speciale aandacht was er voor de plantenbloei en het insectengewriemel. Op de Vrieze Wei konden onder meer Oranje Zandoogje en Oranje Luzernevlinder worden bijgeschreven; toch geen alledaagse vlinders in het Katwijkse. De Sikkelsprinkhaan was ook niet te versmaden (zei foto!).

Creatieve middag voor de dapperen

Ook in het Natuurcentrum Katwijk was het woensdagmiddag 24 juli erg warm, maar naar omstandigheden viel het nog (een klein beetje) mee en is het toch een gezellige en creatieve middag geworden. Er kwamen zes dappere kinderen met originele ideeën over hoe hun boter-kaas- en eieren spel er uit moest gaan zien. Het is een kleurrijk geheel geworden!

De volgende creatieve middag is op woensdag 7 augustus. Misschien is het dan wat minder heet…

natuurcentrumkatwijk vos kop

Instagram @natuurcentrumkatwijk