Vanuit het zuiden…..

Vanuit het zuiden…..

Foto: Johan Verloop, Katwijk, juni 2021

In Nederland komt vanouds de Spotvogel voor. In Katwijk en omstreken is dat een schaarse zomervogel, die vooral te vinden is in struwelen aan de randen van de bebouwde kommen en langs wegen en bij boerderijen in het landelijk gebied. In de warmere delen van het zuidwesten van Europa komt in plaats van de Spotvogel de Orpheusspotvogel voor. Waarschijnlijk door de klimaatverandering rukt deze soort op naar het noorden. Ook in Nederland wordt deze zuidwestelijke tegenhanger van de Spotvogel steeds vaker waargenomen. Vorig jaar (2020) werd de soort voor het eerst in Katwijk gezien, op Lentevreugd. Dit voorjaar heeft er eentje een plekje in Berkheide uitgekozen. De Orpeusspotvogel lijkt heel veel op de Spotvogel qua uiterlijk. De zang is echter heel anders. Waar de Spotvogelzang-zang uitblinkt in mooie immitaties en typische nasale tonen, bestaat de zang van de Orpheusspotvogel uit een razendsnel gebrabbel/gestjilp. Wel heel enthousiast voorgedragen. Beide soorten brengen de winter door in Afrika en arriveren vrij laat (medio mei) in Europa om te broeden.

Goed bedeeld met bottten

Geslaagde première natuurpraetje