Huismus weer op 1

Huismus weer op 1

De Huismus eindigde weer op 1 in de Tuinvogeltelling van eind januari 2024. in Katwijk werd door 300 deelnemers geteld. Niet echt veel vergeleken met de 60.000 inwoners van Katwijk. Een half procentje dus. Landelijk was dat percentage maar ietsje hoger. In totaal deden 114.000 tellers mee in ons land.
Landelijk werden 1,6 miljoen vogels ingevoerd, de tellers in de gemeente Katwijk gaven 3.259 vogels door aan Vogelbescherming, ruim 10 vogels per telling dus.
De landelijke Top 10:
1 Huismus
2 Koolmees
3 Pimpelmees
4 Merel
5 Kauw
6 Vink
7 Houtduif
8 Ekster
9 Roodborst
10 Turkse tortel
De Katwijkse Top 10 is vrijwel hetzelfde, alleen staat bij ons de Houtduif niet in de Top 10 en de Spreeuw wel.

Goed bedeeld met bottten

Geslaagde première natuurpraetje