Harkwespen op de hellingen

Harkwespen op de hellingen

Foto’s: Maarten Langbroek, Katwijk, juli 2021

Op droge, zandige en enigszins bemoste zuidhellingen is het op dit moment een gezoem van jewelste. Op deze plekjes zijn in deze tijd van het jaar veel bijen- en wespensoorten actief, zoals de Gladde spieswesp, de Gouden slakkenhuisbij en de Bleekvlekwespbij. Het is nu ook de goede tijd om Harkwespen tegen te komen.

De Harkwesp is een opvallende verschijning; vrij groot, met een ietwat afgeplat achterlijf, een geelzwarte bandering en grote groengele ogen. Harkwespen komen in juni tevoorschijn, eerst de mannetjes en daarna de vrouwtjes. De vrouwtjes beginnen na de paring direct met het uitgraven ofwel uitharken van meerdere holletjes, om zo te testen welke locatie het meest geschikt is. Op de in haar ogen perfecte plek legt een vrouwtje één larve. Totdat deze groot genoeg is wordt die gevoed met allerlei kleine insecten, zoals zweefvliegen.

De Harkwesp ziet er best indrukwekkend uit, maar is, in tegenstelling tot de Gewone wesp, helemaal niet agressief. Wanneer je de soort vaker tegen bent gekomen kun je ze al ontdekken op basis van het geluid; een hard, gonzend gezoem, vlak boven het kale zand van droge zuidhellingen of op schelpenpaden.

Goed bedeeld met bottten

Geslaagde première natuurpraetje