Grasmus: krassertje met zangvluchtjes

Grasmus: krassertje met zangvluchtjes

Vanaf eind april tot ver in de zomer is de krassende zang van de Grasmus volop in het duingebied te horen. Deze kleine, slanke zangvogel laat zich goed zien, want er wordt meestal gezongen vanaf de top van een struik. Bovendien maakt de Grasmus regelmatig korte, dwarrelende baltsvluchtjes, waarbij de zang net even wat fanatieker wordt. Ook als de Grasmus niet zingt laat-ie met opvallende roepjes en alarmgeluiden goed van zich horen. Let op het witte keeltje (de Engelse naam is Whitethroat), goed te zien op de foto van René van Rossum.

 

De Grasmus overwintert in Afrika ten zuiden van de Sahara. Tot in de tachtiger jaren was het een zorgenkindje; door droogte in de Sahel overleefden veel vogels de winter niet en ging het aantal broedpaartjes in Nederland sterk achteruit. Nu is de soort weer algemeen. In de duinen profiteert de Grasmus bovendien van struikvorming in het voorheen open duin. Maar als de begroeiing te hoog wordt verdwijnt de Grasmus weer. Het is ook geen echte stads-, dorp- of tuinvogel, maar meer een vogel van ‘rafelranden’ in het open veld, zoals heggen langs spoorwegen, volkstuintjes en braakliggende terreinen. Omdat in onze nette maatschappij steeds meer rafelranden verdwijnen, wordt de Grasmus toch weer een zorgenkindje.

Meer weten over de Grasmus: https://www.vogelbescherming.nl/…/vogelgids/vogel/grasmus

Waarnemingen Grasmus: https://katwijk.waarneming.nl/soort/info/295

Aankomst zomergasten (fenologie): https://katwijk.waarneming.nl/fenologie.php?jaar=2022

 

Foto Grasmus: René van Rossum

Die akelige Amerikanen!

Kardinaalsmuts gedijt ondanks aanvallen