Die akelige Amerikanen!

Die akelige Amerikanen!

Foto en informatie: Arie Twigt, Katwijk, december 2021

Een bekend beeld op de Katwijkse stranden: dikke lagen aangespoelde scheermessen. Het kraakt onder je voeten. Bij die massale strandingen van miljoenen scheermessen gaat het de laatste 50 jaar altijd om de Amerikaanse Zwaardschede. Het is een uit Noord-Amerika afkomstige exoot, die na zijn komst eind jaren zeventig van de vorige eeuw zo dominant werd in onze kustwateren dat alle inheemse soorten scheermessen werden verdrongen. Die werden zo zeldzaam dat je ze bijna nooit meer vond. Volgens de Katwijkse schelpenkenner Arie Twigt is er echter een voorzichtig herstel merkbaar bij de inheemse soorten die door die akelige Amerikanen zijn verdrongen.

De waarnemers van het Strandaanspoelsel Monitoring Project (SMP) weten onze ‘eigen oorspronkelijke’ inheemse soorten goed te herkennen en pikken ze er onmiddellijk uit tussen de Amerikanen. Het gaat dan om de Grote Zwaardschede en de Kleine Zwaardschede, die net als de Amerikaanse een beetje krom staan, en die tegenwoordig af en toe weer worden gevonden. Er zijn ook nog twee min of meer ‘rechte’ soorten scheermessen: het Groot Tafelmesheft en het Klein Tafelmesheft. Maar die waren en zijn bij ons heel zeldzaam.

Van Kokerbeertje tot Bultrug

BioBlitz afgesloten met speurtocht