Jonge Spreeuw kijkt op z’n neus

Foto: Ed Schouten – Katwijk, augustus 2015

Schotse Hooglanders worden ingezet als ‘grote grazers’ om het dichtgroeien van het duin te voorkomen. Je vindt ze in Berkheide, maar ook in het natuurontwikkelingsgebied Lentevreugd, tussen Wassenaar en Katwijk. Echte natuur kunnen we dit uitheemse runderras niet noemen, maar de harige koeien helpen wel om echte natuur te behouden. De brutale  jonge Spreeuw die op de neus van de Schotse Hooglander zit is waarschijnlijk op zoek naar insecten in de ruige vacht van het rund.

Als een kolibri

Foto: Ed Schouten Katwijk, augustus 2015

Om echte kolibries te zien moeten we naar Noord- en vooral Zuid-Amerika. De Kolibrievlinder doet echter zijn best om het gemis aan kolibries in ons werelddeel goed te maken. De Kolibrievlinder is een trekvlinder, die vooral in augustus en september in ons land kan worden waargenomen. Ook in en om Katwijk. Tijdens de zomeravondduinexcursie van donderdag 30 juli werd er ook eentje gezien. Met supersnelle, onzichtbare vleugelslag hangen ze stil in de lucht, terwijl met de lange uitrolbare ton nectar uit de bloem wordt gezogen. Het insect vliegt razendsnel van bloem naar bloem. Als een echte kolibrie.

Paringswiel

Foto: Ed Schouten - Katwijk 2015

Overal waar een beetje water is zijn libellen te zien. De beste plekken in Katwijk voor libellen, met de meeste soorten, zijn echter duingebied Berkheide, het voormalig bollenland Lentevreugd, het nog onbebouwde deel van de Zanderij en het Zwarte Pad (bij Camping De Noordduinen). Het Lantaarntje is een van de bekendste en algemeenste libellensoorten. Op de foto zorgen twee Lantaarntjes ervoor dat we ook volgend jaar deze mooie en sierlijke libellen weer kunnen zien.

Bar en boos, Blauwe Zeedistel groos!

Foto: Gijsbert van der Bent – Uitwatering Katwijk, juli 2015

De Blauwe Zeedistel geeft helemaal niets om zomerstormen en graafwerkzaamheden aan de zeereep. Integendeel, de mooie en oersterke plant is juist gebaat bij lekker stuiven, de zoute sproei van de zee, graafwerk en open zand. Juist als de omstandigheden minder bar en boos worden en het te druk wordt met andere planten, dan verdwijnt de Blauwe Zeedistel. In de zeereep voor Katwijk en op en net achter de Boulevard is de Blauwe Zeedistel een gewone verschijning. Het verschijnt soms gewoon als ‘onkruid’ tussen de stoeptegels. Je zou bijna vergeten dat de Blauwe Zeedistel landelijk gezien best zeldzaam is en alleen maar voorkomt in de smalle kuststrook. Niet aankomen, want de plant is stekelig en bovendien….beschermd!

De laatste loodjes

Foto: Ed Schouten - Katwijk juli 2015

Weinig vogelsoorten broeden zo dicht bij de mens als de Boerenzwaluw. Ook in Katwijk komen ze voor als broedvogel, vooral in schuurtjes en stallen in de omgeving van het vliegveld Valkenburg. Over enkele weken gaan ze al weer op pad, de verre reis aanvaarden naar de winterkwartieren in Afrika. Her en der zien we nog net uitgevlogen jongen die door hun ouders gevoerd worden.

Bos met teken

Foto: Gijsbert van der Bent - Katwijk juli 2015

Tropisch regenwoud? Nee hoor, deze foto is ‘gewoon’ gemaakt in ons binnenduinrandbos de Pan van Persijn, kortweg Panbos. Het bos is nu op z’n weelderigst. Duidelijk is te zien dat in het bosbeheer van tegenwoordig de natuur steeds meer de vrije loop wordt gegeven. Een waarschuwing is op z’n plaats. Momenteel is sprake van een ware explosie van teken in bos en ook in het duin. Blijf op de paden (dat moet overigens ook!), draag bedekkende kleding en loop ook niet met blote voeten of open schoenen door hoog gras.

 

Meerkoet met pullen

Foto: Gijsbert van der Bent - Katwijk 2015

Meerkoeten broeden in elk water en watertje in en om Katwijk. In juli zijn nog paartjes bezig met vervolglegsels. Dit paartje Meerkoeten had een nest in de oeverbegroeiing van een slootje in Katwijk en heeft zeven kleine pulletjes gekregen. Zoals op de foto te zien is blijven Meerkoeten continu bezig met het fatsoeneren van het nest.

natuurcentrumkatwijk vos kop

Instagram @natuurcentrumkatwijk