BioBlitz Katwijk 2024!

BioBlitz Katwijk 2024!

Op 1 juni is de maand van de biodiversiteit weer van start gegaan in de gemeente Katwijk. Het doel van deze maand is onderzoeken, ontdekken en kennis maken met de grote biodiversiteit in en om Katwijk. De organisatoren – Natuurcentrum Katwijk en Staatsbosbeheer – betrekken daarbij experts en natuurkenners, maar zeker ook het grote publiek.

Net als in 2023 worden er de hele maand juni activiteiten georganiseerd. Denk daarbij aan allerlei excursies, een speurtocht en slootje vissen met schoolklassen. Daarnaast is het doel gesteld om in juni tenminste 2.500 soorten vast te stellen. In 2023 is dat niet gelukt dus nu gaan we het opnieuw proberen!

Tussen al die honderden soorten zitten ieder jaar weer heel wat bijzonderheden. Denk daarbij aan nieuwe soorten voor het gebied, soorten die landelijk of plaatselijk zeldzaam zijn maar ook aan onze eigen Katwijkse specialiteiten. Zo vond Bas van der Burg op 8 juni twee fraaie Hoornaarvlinders op Lentevreugd, waar ook weer een Koereiger zit, achter Hotel Duinoord aan de Wassenaarse Slag werden Gaffelwaterjuffers gezien en Zuidelijke Heidelibellen, er er werden onder heel veel meer Kluten, een zingende Roodmus en diverse hele mooie Zandhagedissen gemeld. Er zijn inmiddels al weer heel veel mensen geënthousiasmeerd, en dat is natuurlijk waar we het vooral voor doen!

Alle waarnemingen zijn dit jaar weer in te voeren op www.waarneming.nl. Er is een eigen pagina aangemaakt, waar het aantal waarnemingen, soorten en waarnemers te zien zijn: https://waarneming.nl/bioblitz/bioblitz-katwijk-2024/.

In het kader van de BioBlitz is een aantal activiteiten gepland:

Woensdag 19 juni plantenexcursie in Berkheide, verzamelen om 19:00 uur bij de ingang van de Soefitempel.

Zaterdag 29 juni voor de jeugd een speurtocht in Berkheide. Tussen 10 en 16 uur kan de speurkaart opgehaald worden bij het  infopunt op de Vrieze Wei.

Van Kokerbeertje tot Bultrug

BioBlitz afgesloten met speurtocht