Natuurcentrum Katwijk wordt vogeltrektelpost

Euro Birdwatch 2015

KATWIJK – Zaterdag 3 oktober doen wij samen met de Vogelclub Katwijk mee aan Euro Birdwatch 2015. In heel Nederland en heel Europa worden op deze dag vanaf honderden trektelposten vogels geteld. Een van die telposten is onze portacabin op het Katwijkse strand.

Oktober is de vogeltrekmaand bij uitstek. Miljoenen trekvogels spoeden zich deze maand van de noordelijke broedgebieden naar de zuidelijkere overwinteringsgebieden. Bij gunstige omstandigheden (zonnig weer, niet te veel wind) kunnen we over zee, strand en zeereep van Katwijk per dag tienduizenden van deze trekvogels voorbij zien gaan. Katwijk ligt wat dat betreft echt aan een vogelsnelweg

Tijdens de Euro Birdwatch 2015 worden in bijna veertig landen in Europa (trek)vogels geteld. In Nederland, vogelaarsland bij uitstek, wordt op meer dan 175 telposten verspreid over het hele land geteld. Speciaal voor de Euro Birdwatch 2015 wordt ook het Natuurcentrum Katwijk omgeturnd tot een vogeltelpost.

Leden van de Vogelclub Katwijk staan bij en in onze portacabin (op het strand naast Paviljoen Het Strand) met verrekijkers, telescoop en vogelboeken. Van 08.00 uur tot ongeveer 12.00 uur kan iedereen hier terecht voor informatie en om mee te kijken. Binnen in het Natuurcentrum kan men nog steeds de expositie van milieuorganisatie KIMO zien, over de vervuiling van zee en strand en wat we daar tegen (moeten) doen.

De Nederlandse telresultaten van alle telposten worden verzameld via www.trektellen.nl. Op deze website komen ook de aantallen vogels van telpost Natuurcentrum Katwijk te staan. Vogelbescherming Nederland verzamelt de gegevens van het hele land en brengt tzt een verslag uit van de dag. Om 10.15 uur zal RTV-Katwijk bellen met onze telpost voor een kort live-verslag op de radio.

Vorig jaar werden tijdens de Euro Birdwatch 209 verschillende vogelsoorten gezien. De landelijke top 5 in aantal was vorig jaar: Spreeuw, Vink, Zanglijster, Graspieper en Kolgans. Benieuwd wat we dit jaar voor top 5 krijgen. Grote kans dat de Spreeuw weer op 1 komt. Goede vogeltrek is lastig te voorspellen. Het belooft in elk geval wel mooi rustig weer te worden!

Instagram @natuurcentrumkatwijk