Nieuws Natuurcentrum Katwijk

Berichten uit Berkheide in de boekwinkels

Er is een nieuw boek verschenen over Berkheide, het duingebied tussen Katwijk en Wassenaar: ‘Berichten uit Berkheide’. Het boek is voor slechts 14,95 euro te koop bij de boekwinkels in de regio, en ook online verkrijgbaar en wel bij Boekhandel Het Baken te Katwijk: https://www.hetbakenkatwijk.nl/nl/product/9789090334608/berichten-uit-berkheide.html.

 ‘Berichten uit Berkheide’ is een bundeling van columns die sinds 2018 onder de titel Bijzonder Berkheide verschijnen in De Katwijksche Post, De Wassenaarse Krant en Groot Voorschoten. Voor het nieuwe boek zijn door de auteurs Gerrit van Ommering en Gijsbert van der Bent de eerste 52 columns bewerkt, en uitgebreid met nieuwe tekst en foto's.

 Het boek richt zich op een breed publiek, op liefhebbers van duinen in het algemeen en Berkheide in het bijzonder. In het boek komt ook een breed scala aan onderwerpen aan bod: planten, dieren, geschiedenis, bijzondere mensen en allerlei andere zaken die Berkheide zo boeiend maken. De 52 hoofdstukken zijn ingedeeld naar de seizoenen, en zo neemt het boek de lezer een jaar lang mee door Berkheide.

 De eerste exemplaren van ‘Berichten uit Berkheide’ zijn door de auteurs aangeboden aan de redacties van de regionale weekbladen waarin de columns verschijnen. De auteurs werken inmiddels aan column 69, en kijken er al naar uit om wellicht ook de volgende 52 columns weer te bundelen in een aantrekkelijke uitgave.

 De Bijzonder Berkheide-columns verschijnen in het kielzog van het in 2017 verschenen boek Bijzonder Berkheide, waarvan de auteurs de hoofdredactie vormen en dat nog steeds te koop is (25 euro). Door de schrijvers wordt, weer samen met vormgever/fotograaf René van Rossum, een soortgelijk boek voorbereid over de Coepelduynen, het duingebied tussen Katwijk en Noordwijk. Dat boek zal wel wat dunner worden, want de Coepelduynen zijn een stuk kleiner dan Berkheide. Maar niet minder boeiend!

 

De Nieuwe Wildernis in het Natuurcentrum Katwijk

De eerste filmavond in het Natuurcentrum Katwijk!

Op donderdag 31 januari vanaf 19.30 uur wordt in het Natuurcentrum de film 'De Nieuwe Wildernes' vertoond.

De entree is gratis.

 

 

We zijn genomineerd!

Gewoon hartstikke zeldzaam

Oktober 2016

Je maakt nog eens wat mee als niets vermoedende deelnemer aan een strand/duin-excursie van het Natuurcentrum Katwijk. Goed kijken wat de garnalenvissers behalve garnalen nu weer boven water hebben gehaald is altijd aan te raden. Zwemkrabbetjes: kennen we. Verschil tussen mannetje en vrouwtje krab: weten we inmiddels. Zeenaaldjes: vaste prik. Jong Grietje: altijd leuk. Heremietkreeftjes in hun schelpenschuilplaats: geen geheim meer voor de excursiedeelnemers.

Zeestekelbaars

Foto: Gijsbert van der Bent

He, maar dat is leuk. Een Zeestekelbaars! In het bakje dat we speciaal hebben meegenomen om interessante beestjes goed te kunnen bekijken zwemt een dun en zeer langgerekt visje van ongeveer 12 centimeter. Het snuitje doet een beetje denken aan een Zeepaardje, maar verder is het op en top een stekelbaarsachtige. Maar dan wel een hele zeldzame dus. Het aantal waarnemingen langs de Nederlandse kust de afgelopen decennia is op de vingers van twee handen te tellen.

Ooit was de Zeestekelbaars algemeen in Nederland, en figureerden ze ook in de Verkade-albums. Zoals alle stekelbaarzen maakt het mannetje op de zeebodem een nestje voor de jongen, die fel verdedigd worden. Ze leefden vooral in zeegras. Toen dat zeegras na de realisering van de Afsluitdijk in 1932 vrijwel geheel verdween uit de Nederlandse kustwateren, verdwenen ook de Zeestekelbaarzen. De soort staat  nu als ernstig bedreigd op de Nederlandse Rode Lijst. Ja ja, het visje is levend en al weer terug in het water gezet.

Let op aankondigingen van nieuwe strand- en duinexcursies. Zo’n zeldzame waarneming smaakt natuurlijk naar meer.

Gijsbert van der Bent

Schapen langs strand!

6 juni 2016

Van de schaapsherder van schapenaanhetwerk.nl krijgen wij net het bericht dat de kudde vanavond (maandag!) rond 19.30 het Katwijkse strand aandoet. Hij loopt namelijk van Noordwijk naar Panbos. Wil je kijken of zelfs even meelopen? Ga dan vanavond even kijken! En komende dagen werken de schaapjes dus in Panbos…

schapen katwijk boulevard 2016

Nationale Nachtvlindernacht

Zaterdagavond 4 juni om 21.30 uur in Panbos

Nationale Nachtvlindernacht, in samenwerking met de Vogelclub Katwijk.

We verzamelen zaterdagavond 4 juni om 21.30 uur bij de ingang van Panbos. Onder leiding van een deskundige lopen we dan naar een strategisch plek in het bos, zetten lampen en lakens op en smeren stroop, en wachten dan in spanning af welke nachtvlinders we te zien krijgen.

nachtvlinder natuurcentrumkatwijk staatsbosbeheer nachtvlinders opdoek natuurcentrumkatwijk

Voor deze excursie dient u zich op te geven via info@natuurcentrumkatwijk.nl of arjan@birdclubkatwijk.nl.

Telpost/vogelinformatiepunt

Zaterdag 14 mei

Telpost/vogelinformatiepunt

Natuurcentrum Katwijk

Zaterdag 14 mei start de Nationale Vogelweek. Tot en met 22 mei kan iedereen op heel veel plekken in Nederland meedoen met vogelexcursies, exposities, workshops en andere activiteiten waarmee je de prachtige natuur van Nederland kunt ontdekken. Op de website van de organisatie (Vogelbescherming Nederland samen met Sovon) is op de kaart te zien waar precies de verschillende activiteiten plaatsvinden. Je kunt zoeken op plaats, datum, soort activiteit of doelgroep. Zie: www.vogelweek.nl

Ook het Natuurcentrum Katwijk wil de Nationale Vogelweek niet aan zich voorbij laten gaan. Op zaterdag 14 mei is het Natuurcentrum geopend vanaf 08.30 uur. Onze portacabin op het strand zal die dag ingezet worden als telpost en vogelinformatiepunt, compleet met (een aantal) verrekijkers, telescoop en literatuur. Iedereen is welkom, en vragen staat vrij.

  

Met de maand oktober is in ons land de maand mei vogelmaand bij uitstek. Veel vogelsoorten zijn teruggekeerd uit hun winterkwartieren en zijn al bezig met broedactiviteiten, maar er is ook nog veel doortrek van vogelsoorten die veel noordelijker van ons broeden. Bovendien is de kans op afgedwaalde trekvogelsoorten van elders in de maand mei heel groot.

De laatste heerlijke warme dagen zijn bijzonder goed geweest voor vogels. Door de oostenwind werden met name roofvogels naar de kust geblazen. Behalve de ‘gewone’ soorten als Bruine Kiekendief en Boomvalk zijn er ook Visarenden, Zwarte Wouwen, Grauwe Kiekendieven en Roodpootvalken gemeld, en ook Wielewalen en zelfs Bijeneters!

Voor aankomende weekend zullen de condities helaas heel anders zijn. Er wordt een enorme terugval in temperatuur verwacht, en de wind draait naar noordoost. Roofvogels houden daar helemaal niet van. Maar ook dan zal de vogeltrek doorgaan, en we zullen het dan mogelijk van de trekkende steltlopers, eenden, sterns en meeuwen over zee moeten hebben. En dat kan heel interessant zijn!

Op de foto de Boerenzwaluw. Een trekvogel bij uitstek. Ze zijn al weer enkele weken terug in Nederland, na een enorme reis vanuit zuidelijk Afrika. Wat een mannetjesputtertjes! Ook in het landelijk gebied rond Katwijk broeden, vooral in stallen en schuurtjes.

Op zoek naar bijen in Panbos

Zaterdagmiddag 30 april

Op zoek naar de bijen in Panbos. Een speurtocht voor gezinnen door Panbos op zoek naar de bijen imker.

Aanmelden graag via info@natuurcentrumkatwijk.nl 

Start om 14.00 uur bij de ingang van Panbos

Kosten: entree Panbos

bijenzoekenpanbos natuurcentrumkatwijk

Nieuwjaarswinterduinwandeling Natuurcentrum Katwijk


Brilduikers en Bonte Kraai


Na alle feestdagen en nieuwjaarsrecepties wordt het hoog tijd voor een stevige wandeling! Zaterdag 9 januari organiseert Natuurcentrum Katwijk zo’n wandeling, over strand en door duingebied Berkheide, met speciale aandacht voor de (winter)vogels. Vertrek 9.00 uur vanaf het uiterste puntje van de Zuid-Boulevard (bij de Triton). Belangrijkste advies aan de deelnemers: warm aankleden en verrekijker meenemen!

Die verrekijker is echt nodig voor vogels op strand en in zee (Grote Mantelmeeuw, Drieteenstrandloper, Zeekoet, Roodkeelduiker) en op de plassen in de duinen (kans op Wilde Zwaan, Brilduiker, Nonnetje, Grote Zaagbek, IJsvogel, Waterral en Roerdomp). Misschien zien we tussen de vele Zwarte Kraaien wel de zeldzame Bonte Kraai.

De wandeling, over strand en duin naar de plassen bij ‘de muur’ en langs het ‘Grote Meer’ en de Vrieze Wei weer terug, zal enkele uren in beslag nemen. Ongeveer 11.15 uur zullen we weer terug zijn op het vertrekpunt.

Subcategorieën

Instagram @natuurcentrumkatwijk