Nieuws Natuurcentrum Katwijk

Gewoon hartstikke zeldzaam

Oktober 2016

Je maakt nog eens wat mee als niets vermoedende deelnemer aan een strand/duin-excursie van het Natuurcentrum Katwijk. Goed kijken wat de garnalenvissers behalve garnalen nu weer boven water hebben gehaald is altijd aan te raden. Zwemkrabbetjes: kennen we. Verschil tussen mannetje en vrouwtje krab: weten we inmiddels. Zeenaaldjes: vaste prik. Jong Grietje: altijd leuk. Heremietkreeftjes in hun schelpenschuilplaats: geen geheim meer voor de excursiedeelnemers.

Zeestekelbaars

Foto: Gijsbert van der Bent

He, maar dat is leuk. Een Zeestekelbaars! In het bakje dat we speciaal hebben meegenomen om interessante beestjes goed te kunnen bekijken zwemt een dun en zeer langgerekt visje van ongeveer 12 centimeter. Het snuitje doet een beetje denken aan een Zeepaardje, maar verder is het op en top een stekelbaarsachtige. Maar dan wel een hele zeldzame dus. Het aantal waarnemingen langs de Nederlandse kust de afgelopen decennia is op de vingers van twee handen te tellen.

Ooit was de Zeestekelbaars algemeen in Nederland, en figureerden ze ook in de Verkade-albums. Zoals alle stekelbaarzen maakt het mannetje op de zeebodem een nestje voor de jongen, die fel verdedigd worden. Ze leefden vooral in zeegras. Toen dat zeegras na de realisering van de Afsluitdijk in 1932 vrijwel geheel verdween uit de Nederlandse kustwateren, verdwenen ook de Zeestekelbaarzen. De soort staat  nu als ernstig bedreigd op de Nederlandse Rode Lijst. Ja ja, het visje is levend en al weer terug in het water gezet.

Let op aankondigingen van nieuwe strand- en duinexcursies. Zo’n zeldzame waarneming smaakt natuurlijk naar meer.

Gijsbert van der Bent

Schapen langs strand!

6 juni 2016

Van de schaapsherder van schapenaanhetwerk.nl krijgen wij net het bericht dat de kudde vanavond (maandag!) rond 19.30 het Katwijkse strand aandoet. Hij loopt namelijk van Noordwijk naar Panbos. Wil je kijken of zelfs even meelopen? Ga dan vanavond even kijken! En komende dagen werken de schaapjes dus in Panbos…

schapen katwijk boulevard 2016

Nationale Nachtvlindernacht

Zaterdagavond 4 juni om 21.30 uur in Panbos

Nationale Nachtvlindernacht, in samenwerking met de Vogelclub Katwijk.

We verzamelen zaterdagavond 4 juni om 21.30 uur bij de ingang van Panbos. Onder leiding van een deskundige lopen we dan naar een strategisch plek in het bos, zetten lampen en lakens op en smeren stroop, en wachten dan in spanning af welke nachtvlinders we te zien krijgen.

nachtvlinder natuurcentrumkatwijk staatsbosbeheer nachtvlinders opdoek natuurcentrumkatwijk

Voor deze excursie dient u zich op te geven via info@natuurcentrumkatwijk.nl of arjan@birdclubkatwijk.nl.

Telpost/vogelinformatiepunt

Zaterdag 14 mei

Telpost/vogelinformatiepunt

Natuurcentrum Katwijk

Zaterdag 14 mei start de Nationale Vogelweek. Tot en met 22 mei kan iedereen op heel veel plekken in Nederland meedoen met vogelexcursies, exposities, workshops en andere activiteiten waarmee je de prachtige natuur van Nederland kunt ontdekken. Op de website van de organisatie (Vogelbescherming Nederland samen met Sovon) is op de kaart te zien waar precies de verschillende activiteiten plaatsvinden. Je kunt zoeken op plaats, datum, soort activiteit of doelgroep. Zie: www.vogelweek.nl

Ook het Natuurcentrum Katwijk wil de Nationale Vogelweek niet aan zich voorbij laten gaan. Op zaterdag 14 mei is het Natuurcentrum geopend vanaf 08.30 uur. Onze portacabin op het strand zal die dag ingezet worden als telpost en vogelinformatiepunt, compleet met (een aantal) verrekijkers, telescoop en literatuur. Iedereen is welkom, en vragen staat vrij.

  

Met de maand oktober is in ons land de maand mei vogelmaand bij uitstek. Veel vogelsoorten zijn teruggekeerd uit hun winterkwartieren en zijn al bezig met broedactiviteiten, maar er is ook nog veel doortrek van vogelsoorten die veel noordelijker van ons broeden. Bovendien is de kans op afgedwaalde trekvogelsoorten van elders in de maand mei heel groot.

De laatste heerlijke warme dagen zijn bijzonder goed geweest voor vogels. Door de oostenwind werden met name roofvogels naar de kust geblazen. Behalve de ‘gewone’ soorten als Bruine Kiekendief en Boomvalk zijn er ook Visarenden, Zwarte Wouwen, Grauwe Kiekendieven en Roodpootvalken gemeld, en ook Wielewalen en zelfs Bijeneters!

Voor aankomende weekend zullen de condities helaas heel anders zijn. Er wordt een enorme terugval in temperatuur verwacht, en de wind draait naar noordoost. Roofvogels houden daar helemaal niet van. Maar ook dan zal de vogeltrek doorgaan, en we zullen het dan mogelijk van de trekkende steltlopers, eenden, sterns en meeuwen over zee moeten hebben. En dat kan heel interessant zijn!

Op de foto de Boerenzwaluw. Een trekvogel bij uitstek. Ze zijn al weer enkele weken terug in Nederland, na een enorme reis vanuit zuidelijk Afrika. Wat een mannetjesputtertjes! Ook in het landelijk gebied rond Katwijk broeden, vooral in stallen en schuurtjes.

Op zoek naar bijen in Panbos

Zaterdagmiddag 30 april

Op zoek naar de bijen in Panbos. Een speurtocht voor gezinnen door Panbos op zoek naar de bijen imker.

Aanmelden graag via info@natuurcentrumkatwijk.nl 

Start om 14.00 uur bij de ingang van Panbos

Kosten: entree Panbos

bijenzoekenpanbos natuurcentrumkatwijk

Nieuwjaarswinterduinwandeling Natuurcentrum Katwijk


Brilduikers en Bonte Kraai


Na alle feestdagen en nieuwjaarsrecepties wordt het hoog tijd voor een stevige wandeling! Zaterdag 9 januari organiseert Natuurcentrum Katwijk zo’n wandeling, over strand en door duingebied Berkheide, met speciale aandacht voor de (winter)vogels. Vertrek 9.00 uur vanaf het uiterste puntje van de Zuid-Boulevard (bij de Triton). Belangrijkste advies aan de deelnemers: warm aankleden en verrekijker meenemen!

Die verrekijker is echt nodig voor vogels op strand en in zee (Grote Mantelmeeuw, Drieteenstrandloper, Zeekoet, Roodkeelduiker) en op de plassen in de duinen (kans op Wilde Zwaan, Brilduiker, Nonnetje, Grote Zaagbek, IJsvogel, Waterral en Roerdomp). Misschien zien we tussen de vele Zwarte Kraaien wel de zeldzame Bonte Kraai.

De wandeling, over strand en duin naar de plassen bij ‘de muur’ en langs het ‘Grote Meer’ en de Vrieze Wei weer terug, zal enkele uren in beslag nemen. Ongeveer 11.15 uur zullen we weer terug zijn op het vertrekpunt.

Natuurcentrum Katwijk wordt vogeltrektelpost

Euro Birdwatch 2015

KATWIJK – Zaterdag 3 oktober doen wij samen met de Vogelclub Katwijk mee aan Euro Birdwatch 2015. In heel Nederland en heel Europa worden op deze dag vanaf honderden trektelposten vogels geteld. Een van die telposten is onze portacabin op het Katwijkse strand.

Oktober is de vogeltrekmaand bij uitstek. Miljoenen trekvogels spoeden zich deze maand van de noordelijke broedgebieden naar de zuidelijkere overwinteringsgebieden. Bij gunstige omstandigheden (zonnig weer, niet te veel wind) kunnen we over zee, strand en zeereep van Katwijk per dag tienduizenden van deze trekvogels voorbij zien gaan. Katwijk ligt wat dat betreft echt aan een vogelsnelweg

Tijdens de Euro Birdwatch 2015 worden in bijna veertig landen in Europa (trek)vogels geteld. In Nederland, vogelaarsland bij uitstek, wordt op meer dan 175 telposten verspreid over het hele land geteld. Speciaal voor de Euro Birdwatch 2015 wordt ook het Natuurcentrum Katwijk omgeturnd tot een vogeltelpost.

Leden van de Vogelclub Katwijk staan bij en in onze portacabin (op het strand naast Paviljoen Het Strand) met verrekijkers, telescoop en vogelboeken. Van 08.00 uur tot ongeveer 12.00 uur kan iedereen hier terecht voor informatie en om mee te kijken. Binnen in het Natuurcentrum kan men nog steeds de expositie van milieuorganisatie KIMO zien, over de vervuiling van zee en strand en wat we daar tegen (moeten) doen.

De Nederlandse telresultaten van alle telposten worden verzameld via www.trektellen.nl. Op deze website komen ook de aantallen vogels van telpost Natuurcentrum Katwijk te staan. Vogelbescherming Nederland verzamelt de gegevens van het hele land en brengt tzt een verslag uit van de dag. Om 10.15 uur zal RTV-Katwijk bellen met onze telpost voor een kort live-verslag op de radio.

Vorig jaar werden tijdens de Euro Birdwatch 209 verschillende vogelsoorten gezien. De landelijke top 5 in aantal was vorig jaar: Spreeuw, Vink, Zanglijster, Graspieper en Kolgans. Benieuwd wat we dit jaar voor top 5 krijgen. Grote kans dat de Spreeuw weer op 1 komt. Goede vogeltrek is lastig te voorspellen. Het belooft in elk geval wel mooi rustig weer te worden!

Natuurcentrum Katwijk maakt vliegende start

Bron: Leids Dagblad

KATWIJK - Natuurcentrum Katwijk begon afgelopen zomer klein, met een eigen hoekje met schepnetten, een kast met natuurboeken en informatiefolders in de Strandbibliotheek. Nu die van het strand is vertrokken, heeft het Natuurcentrum de portakabin tot eind oktober voor zichzelf en daar wordt met excursies, lessen en een tentoonstelling volop gebruik van gemaakt.

Door Alieke Hoogenboom - 18-9-2015, 7:15 (Update 18-9-2015, 8:28)


,,Het Natuurcentrum is een soort VVV-kantoor, maar dan voor de natuur’’, legt bestuurslid Gijsbert van der Bent uit. ,,Met de zee, het strand en de duinen rond Katwijk is de natuur hier heel bijzonder. Het is belangrijk dat Katwijkers en ook gasten daar meer van te weten kunnen komen’’, stelt hij.

In de ruimte staat een tafel met daarop tientallen schelpen in soorten en maten. Potjes met daarin de inhoud - allemaal stukjes plastic - vanuit de maag van een noordse stormvogel, een visnet met daaraan overblijfselen uit zee en met een groot bord wordt het proces van afval naar een nieuw product stap voor stap uitgelegd. ,,We willen mensen bewuster maken en iets leren. Het is een stukje educatie.’’


Jutkunst

Terwijl de bestuursleden een voor een de ruimte binnenlopen, is ’buurvrouw’ Jacqueline van Duijn al druk bezig met het decoreren van het noodgebouwtje. In een grote, witte zak zit allerlei ’zooi’ die langs de branding, op het strand en in de duinen is gevonden.

Jutten is een hobby van de Katwijkse. Dagelijks loopt ze over het strand en van voorwerpen die ze vindt, zoals schelpen en botten, maakt ze decoratieve kettingen voor in huis. ,,Een soort jutkunst of recycle-art’’, vindt ze. ,,Zeker als er noordwestenwind staat, is er veel te vinden.’’

Jet Parlevliet van het Natuurcentrum is blij met de hulp van Van Duijn. ,,Het is ons doel dat het centrum een platform is voor Katwijkers en natuurorganisaties’’, zegt Parlevliet. ,,En we willen die kennis bundelen’’, vult bestuurslid Arjan van Duijvenboden aan. Dat doen ze onder meer door de samenwerking met aan te gaan met bijvoorbeeld het IVN, Staatsbosbeheer, Vogelclub Katwijk, schelpenzoeker Jaap van Egmond en zeebioloog Theodoor Braaksma.


Podium

De start van een Natuurcentrum is een groot succes, vindt Parlevliet. ,,Als je kijkt hoe snel het is gegaan’’, zegt ze. ,,Begin dit jaar zijn we begonnen met een plan en deze zomer hadden we al een eigen plek op het strand.’’

,,We bieden dus een podium voor natuurorganisaties, zoals nu voor KIMO’’, legt Van Duijvenboden uit. De internationale milieuorganisatie KIMO heeft tot en met 24 oktober een tentoonstelling in het Natuurcentrum over de vervuiling van zeeën en stranden en wat daartegen gedaan kan worden.

,,Maar we hebben ook de ambitie zelf tentoonstellingen op te zetten’’, vervolgt hij. Een foto-expositie over het leven onder water staat hoog op zijn verlanglijstje en dat van bestuurslid Maarten Plug.


Zeelessen

De zeelessen van Theodoor Braaksma zijn volgens Parlevliet een ander mooi voorbeeld van het ’podium’ dat het Natuurcentrum biedt. Hij had voor zijn lessen nooit écht een eigen plek in Katwijk. Jaren ontving de zeebioloog de basisschoolleerlingen uit groep 8 bij de Uitwatering in Katwijk, maar afgelopen zomer verhuisde hij naar het Natuurcentrum. ,,Theodoor is voor ons met zijn kennis en ervaring een grote aanwinst’’, stelt ze.

Het bestuur van Natuurcentrum is een divers gezelschap, maar iedereen deelt de liefde voor de natuur. Typerend voor de bonte club was een duinexcursie vorige maand door Berkheide, memoreert Parlevliet.

,,Gijsbert liep voorop en vertelde over de vogels en de geschiedenis van het gebied. Joel Haasnoot was af en toe de anderen ’kwijt’ omdat hij een paar mensen uitleg gaf over een plantje dat ze waren tegengekomen en ik banjerde met een grote groene vuilniszak achter de groep aan’’, vertelt ze lachend.


Probeerzomer

Net als de meeste strandpaviljoens moet ook het Natuurcentrum eind oktober het strand verlaten. Jammer, vindt Parlevliet, maar de wintermaanden kan de club goed gebruiken om nieuwe ideeën uit te werken. ,,Dit was een probeerzomer’’, legt ze uit. ,,Het liefst hebben we volgende zomer een eigen plek of een locatie waar we jaarrond kunnen staan.’’

Omdat het pand op het strand staat, mist het Natuurcentrum publiek; vanaf de Boulevard is de portakabin niet zichtbaar en er mogen ook geen bewegwijzeringsborden worden geplaatst.

,,De huidige locatie is echt heel leuk, maar zeker niet ideaal’’, vindt Van der Bent. Hij benadrukt de meerwaarde van het centrum nog maar eens: ,,Katwijk zit ingeklemd tussen de zee en twee grote natuurgebieden. Het zou toch gek zijn als er in de gemeente geen permanent Natuurcentrum is?’’


Groot netwerk

Op eigen initiatief heeft het bestuur de ’Werkgroep Visie’ samengesteld met daarin onder meer een architect, bouwer, bakker en strandpaviljoenhouder, die gezamenlijk gaan meedenken over een langetermijnvisie. ,,Daar zit ook wel onze kracht’’, stelt Parlevliet. ,,We hebben een groot netwerk.’’

Voor de komende weken staan er nog genoeg excursies en lessen op de planning. Ook krijgt het bestuur binnenkort zelf een natuurcursus van het IVN. ,,Duurzaamheid, het milieu en de natuur vinden we allemaal belangrijk, maar de meeste van ons zijn daarin geen hooggeleerden’’, moet Parlevliet bekennen.

Ze is trots dat het hele centrum op vrijwilligers draait, die ze overigens hard kunnen gebruiken. ,,Dat iedereen zich met zoveel enthousiasme inzet, maakt het Natuurcentrum tot een succes.’’

Bron: Leids Dagblad

Opening Kimo

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by joomla.it

Subcategorieën

Instagram @natuurcentrumkatwijk