Nieuws Natuurcentrum Katwijk

Wethouder leest voor over duurzaamheid

Wat doet een wethouder eigenlijk? Wat kunnen we zelf doen aan duurzaamheid? Leerlingen van groep 7 van de Julianaschool kregen deze maand een uurtje ‘les’ van wethouder Jacco Knape. In het kader van de Dag van de Duurzaamheid zou de wethouder in de klas komen voorlezen, maar vanwege corona werd het een online voorleessessie.

Het verhaal ging over duurzaam gebruik van kleding, en na afloop konden de kinderen vragen stellen. Van die gelegenheid werd gretig gebruik gemaakt. De hond van de wethouder kwam ook even in beeld om de show te stelen. Dat is dan weer een voordeel van online voorlezen...

Duurzaamheidsinitiatieven in Katwijk

Ook dit jaar heeft dagblad Trouw weer de Duurzame 100 gepubliceerd. Een lijst van groene denkers en doeners. Net als in 2019 ook dit jaar geen wetenschappers, politici en mensen uit het bedrijfsleven in de lijst. Het burgerinitiatief staat centraal!

In de Duurzame 100 staat ook een echt Katwijks initiatief. Op plaats 88 vinden we de Coast Busters, een groep vrijwilligers die twee keer per week het strand van Katwijk schoonmaakt. Zie: https://www.coastbusters.nl/

Op plaats 8 staat Operatie Steenbreek, een organisatie die ook in Katwijk erg actief is. Zie: https://steenbreek.nl/

Het idee achter Operatie Steenbreek is heel simpel: stenen eruit en planten erin. De stichting wil een einde maken aan de ongebreidelde verstening van straten en achtertuinen. Niet stenen, maar planten, bloemen en struiken moeten het straatbeeld domineren. Goed voor dier, plant, mens en .....klimaat.

In 2015 begon het project in vijf gemeenten, nu doen er al 140 mee (waaronder Katwijk), verdeeld over zes provincies. De stichting werkt samen met scholen en natuurorganisaties.

Hebben we toch maar gewoon twee Duurzame 100-initiatieven in ons midden!

Waterambassadeurs gezocht

Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn ze op zoek naar twee nieuwe ‘waterambassadeurs’, die jongeren moeten betrekken bij duurzaamheid en klimaatverandering. Een leuke bijbaan voor scholieren van 14 tot 17 jaar. En wat zou het leuk zijn als er een waterambassadeur uit Katwijk zou komen!

Tot en met 30 oktober loopt de wervingscampagne. Voor informatie: https://www.bewustlevenmetwater.nl/waterambassadeur/.

Een promo is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=dvmALwCx7qo

Rijnland hoopt op zo'n 10 tot 15 geïnteresseerde jongeren die uiterlijk 30 oktober een filmpje insturen en de selectie ingaan.

Stem op Natuurcentrum Katwijk

De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2020 is al van start gegaan.
 
Leden van Rabobank Leiden-Katwijk brengen van 5 t/m 25 oktober hun stem uit op de deelnemers die zij een warm hart toe dragen. Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die de club ontvangt.
 
Dit jaar stemmen leden van de Rabobank voor het eerst via de Rabo App en Rabo Online Bankieren.
Ook het Natuurcentrum Katwijk doet mee met Rabo ClubSupport. Kunnen wij op jouw stem rekenen? Elke stem telt!
 
Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport

stem op natuurcentrum katwijk rabo clubsupport 2020 small

Ons doel

Naast informatie over dieren en de natuur in en rondom Katwijk, hebben wij wisselende tentoonstellingen. In 2021 willen we een tentoonstelling starten om aan te geven hoe Katwijk er ten tijde van de IJstijd uitzag. We zijn hiervoor geïnspireerd geraakt door het thema van de Kinderboekenweek 'En Toen' en we willen zo een link leggen met de tentoonstelling van Naturalis die op de IJstijd betrekking heeft.

 

Over St. Natuurcentrum Katwijk

Dit burgerinitiatief wil dienen als podium voor alle zaken die natuur en duurzaamheid betreffen, omdat onze leefomgeving belangrijk is, nu en voor de toekomst. Het natuur centrum zal dienen als een ontmoetingsplek voor iedereen die de natuur wil beleven. Dit kan door het bekijken van een expositie, het bijwonen van een lezing, een excursie door de natuur te voet of op de fiets.

De Nieuwe Wildernis in het Natuurcentrum Katwijk

De eerste filmavond in het Natuurcentrum Katwijk!

Op donderdag 31 januari vanaf 19.30 uur wordt in het Natuurcentrum de film 'De Nieuwe Wildernes' vertoond.

De entree is gratis.

 

 

We zijn genomineerd!

Schapen langs strand!

6 juni 2016

Van de schaapsherder van schapenaanhetwerk.nl krijgen wij net het bericht dat de kudde vanavond (maandag!) rond 19.30 het Katwijkse strand aandoet. Hij loopt namelijk van Noordwijk naar Panbos. Wil je kijken of zelfs even meelopen? Ga dan vanavond even kijken! En komende dagen werken de schaapjes dus in Panbos…

schapen katwijk boulevard 2016

Nationale Nachtvlindernacht

Zaterdagavond 4 juni om 21.30 uur in Panbos

Nationale Nachtvlindernacht, in samenwerking met de Vogelclub Katwijk.

We verzamelen zaterdagavond 4 juni om 21.30 uur bij de ingang van Panbos. Onder leiding van een deskundige lopen we dan naar een strategisch plek in het bos, zetten lampen en lakens op en smeren stroop, en wachten dan in spanning af welke nachtvlinders we te zien krijgen.

nachtvlinder natuurcentrumkatwijk staatsbosbeheer nachtvlinders opdoek natuurcentrumkatwijk

Voor deze excursie dient u zich op te geven via info@natuurcentrumkatwijk.nl of arjan@birdclubkatwijk.nl.

Telpost/vogelinformatiepunt

Zaterdag 14 mei

Telpost/vogelinformatiepunt

Natuurcentrum Katwijk

Zaterdag 14 mei start de Nationale Vogelweek. Tot en met 22 mei kan iedereen op heel veel plekken in Nederland meedoen met vogelexcursies, exposities, workshops en andere activiteiten waarmee je de prachtige natuur van Nederland kunt ontdekken. Op de website van de organisatie (Vogelbescherming Nederland samen met Sovon) is op de kaart te zien waar precies de verschillende activiteiten plaatsvinden. Je kunt zoeken op plaats, datum, soort activiteit of doelgroep. Zie: www.vogelweek.nl

Ook het Natuurcentrum Katwijk wil de Nationale Vogelweek niet aan zich voorbij laten gaan. Op zaterdag 14 mei is het Natuurcentrum geopend vanaf 08.30 uur. Onze portacabin op het strand zal die dag ingezet worden als telpost en vogelinformatiepunt, compleet met (een aantal) verrekijkers, telescoop en literatuur. Iedereen is welkom, en vragen staat vrij.

  

Met de maand oktober is in ons land de maand mei vogelmaand bij uitstek. Veel vogelsoorten zijn teruggekeerd uit hun winterkwartieren en zijn al bezig met broedactiviteiten, maar er is ook nog veel doortrek van vogelsoorten die veel noordelijker van ons broeden. Bovendien is de kans op afgedwaalde trekvogelsoorten van elders in de maand mei heel groot.

De laatste heerlijke warme dagen zijn bijzonder goed geweest voor vogels. Door de oostenwind werden met name roofvogels naar de kust geblazen. Behalve de ‘gewone’ soorten als Bruine Kiekendief en Boomvalk zijn er ook Visarenden, Zwarte Wouwen, Grauwe Kiekendieven en Roodpootvalken gemeld, en ook Wielewalen en zelfs Bijeneters!

Voor aankomende weekend zullen de condities helaas heel anders zijn. Er wordt een enorme terugval in temperatuur verwacht, en de wind draait naar noordoost. Roofvogels houden daar helemaal niet van. Maar ook dan zal de vogeltrek doorgaan, en we zullen het dan mogelijk van de trekkende steltlopers, eenden, sterns en meeuwen over zee moeten hebben. En dat kan heel interessant zijn!

Op de foto de Boerenzwaluw. Een trekvogel bij uitstek. Ze zijn al weer enkele weken terug in Nederland, na een enorme reis vanuit zuidelijk Afrika. Wat een mannetjesputtertjes! Ook in het landelijk gebied rond Katwijk broeden, vooral in stallen en schuurtjes.

Subcategorieën

Instagram @natuurcentrumkatwijk