Leve De Duinstag!

Vogelaars zoals we die nu kennen had je voor de Tweede Wereldoorlog niet in Katwijk. De vogelrijkdom werd voor kennisgeving aangenomen, eieren werden volop geraapt voor consumptie en af en toe kwamen notabelen van binnenheen jagen in onze duinen. Pas eind veertiger jaren zetten enkele Katwijkers de eerste wankele schreden op het vogelaarspad, gewapend met verrekijker, vogelgids en notitieboekje.

In 1975 werd de Werkgroep Berkheide opgericht, uit bezorgdheid over het wel heel erg door de waterwinning, defensie en recreatie getekende kostbare duingebied Berkheide. Nog steeds brengen de vogelaars in deze werkgroep elk jaar de vogelbevolking van het hele gebied in kaart. De gegevens worden overgedragen aan de terreinbeheerders en de landelijke vogelorganisatie Sovon.

In 1986 werd de Vogelclub Katwijk opgericht, meer gericht op bijzondere vogelsoorten, excursies, fotografie en vogeltrektellingen. Onder meer door het succes van deze vogelclub heeft de gemeente Katwijk nu relatief gezien de meeste (fanatieke) vogelaars van heel Nederland, en is het midden in de dichtbevolkte Randstad gelegen zeedorp een bekende ‘vogel hot spot’ voor vogelaars uit heel Nederland geworden.

DeDuinstag-2016-omslag.jpg

In het nog analoge tijdperk was het verenigingsblad De Duinstag ook heel succesvol, zelfs landelijk. Vier keer per jaar een papieren uitgave bleek echter niet vol te houden in het digitale tijdsgewricht. Veel info staat nu op www.birdclubkatwijk.nl. De Duinstag is dood. Maar…..leve De Duinstag! De laatste vier jaar verschijnt er aan het begin van het jaar een Jaaroverzicht. Een heuse vogelglossy, op groot formaat en tjokvol gegevens over alle waargenomen vogelsoorten in Katwijk in het voorgaande jaar, gelardeerd met schitterende foto’s.

En het is weer zo ver! Het Jaaroverzicht over 2016 is net van de drukker. Als je 10 euro overmaakt naar NL93RABO 0391844431 tnv Vogelclub Katwijk, dan kom je te weten welke vogelsoorten er in 2016 allemaal gezien zijn in Katwijk door al die honderden lokale en bezoekende vogelaars.

Instagram @natuurcentrumkatwijk