Olie en gas onder vuur

Februari 2017
Het leeuwendeel van de energie die voor onze energieslurpende levenswijze nodig is wordt opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen. De vanzelfsprekendheid daarvan komt steeds meer onder vuur te liggen, en aan pleidooien voor de overstap naar duurzame energiebronnen wordt steeds meer gehoor gegeven. De CO2 die vrijkomt bij de verbranding van olie en gas lijkt immers een belangrijke oorzaak van de wereldwijde temperatuurstijging en daarmee gepaarde gaande klimaatverandering.

Wie dit najaar in het Natuurcentrum Katwijk is geweest heeft daar het grote mammoetbot kunnen bewonderen dat is opgevist van de bodem van de Noordzee. Nog dagelijks worden dit soort botten opgevist. Ze herinneren aan de tijd, tot zo’n tienduizend jaar geleden, dat onze Noordzee een vruchtbare vlakte was vol met grote dieren, waaronder de wolharige mammoet. De arme dieren hebben nooit kunnen bevroeden dat hun grazige vlakte door opwarming, smelten van ijsmassa’s, zeespiegelrijzing en bodemdaling in no time zou veranderen in de Noordzee zoals we die nu kennen.

mammoetbot natuurcentrum katwijk 2016

Kunnen wij ons voorstellen dat het weer op korte termijn al ‘extremer’ wordt, met intense regenbuiten, droogtes en perioden waarbij het kwik overdag regelmatig boven de 40 graden uitkomt? Het zijn omstandigheden waar mensen in grote delen van de wereld altijd al mee te maken hebben, maar die ons hier rauw op ons dak zullen vallen. Volgens klimaat- en weerdeskundigen leven we nu al met het weer dat pas voor 2025 werd voorspeld, en daarmee lijkt de kans dat de nieuwe extreme klimaatscenario’s van het KNMI uit komen groter.

De klimaatverandering zet hoe dan ook door. We zien het hier in en rond Katwijk aan de vogelbevolking die verandert, de vegetatie, nieuwe insectensoorten die oprukken vanuit het zuiden. Kunnen we het proces stoppen? Waarschijnlijk niet, maar er wordt toch geprobeerd een belangrijke oorzaak voor de temperatuurstijging weg te nemen, door de overstap naar duurzame energie. Een enorme opgave!

Niet alleen in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat we alles op alles zullen zetten om de temperatuur op aarde niet te veel te laten stijgen. Tien gemeenten van onze regio (Kaag en Braassem, Oegstgeest, Katwijk, Teylingen, Leiden, Voorschoten, Leiderdorp, Wassenaar, Noordwijk en Zoeterwoude) zijn van plan samen op te gaan trekken bij het maken van plannen om af te komen van fossiele brandstoffen. De burgers zijn gewaarschuwd, want letterlijk alles moet dan op de schop. Wordt vervolgd!

door Gijsbert van der Bent

Instagram @natuurcentrumkatwijk