Lezen | Natuurcentrum Katwijk

Themanummer 5000-soortenjaar gratis ontvangen?

In april is het themanummer van Holland’s Duinen verschenen met daarin de resultaten van het in het Nationaal park Hollandse Duinen gehouden 5000-soortenjaar. In dit  bijna 100 pagina's dikke nummer staan artikelen over vaatplanten, mossen, zeedieren, wantsen, bijen, bodemfauna en nog veel meer. Iedereen die in 2018 waarnemingen heeft verzameld in de Hollandse Duinen (de duinen van Hoek van Holland tot en met Noordwijk) kan dit nummer gratis  krijgen door zijn of haar adres achter te laten (adres achterlaten) via deze link:

 https://m9.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=5wUhRUtKpt&wpMessageId=1165&userId=3900485&command=viewPage

Wij zoeken jou!

Het Natuurcentrum Katwijk is vernieuwd en wil haar openingstijden verruimen. Lijkt het je leuk om inwoners en bezoekers van Katwijk meer te vertellen over de natuur in en rondom Katwijk? Word dan onze gastvrouw/gastheer! Je hoeft geen bioloog te zijn, maar vooral de natuur een warm hart toe te dragen.

Verder kunnen ook studenten, zelfstandig ondernemers en natuurclubs zich melden voor doordeweekse dagen. In ruil voor vriendelijk ontvangst van bezoekers, biedt het Natuurcentrum je een prachtige studie- of werkplek. Vanzelfsprekend zijn er daarvoor een paar huisregels, die stemmen we nog graag met je af! Aanmelden kan bij: Esther.schonenberg@planet.nl

Interessante vondsten op determinatiemiddag

 

De Determinatiemiddag zaterdag 23 februari in het Natuurcentrum Katwijk was een groot succes. Er waren enthousiaste bezoekers en interessante vondsten. Wat John van Schoor, José de Wit en Alice van Duijn van Naturalis en onze Arie Twigt betreft voor herhaling vatbaar!

Het ‘spreekuur’ stond in het teken van botten, tanden en schelpen die je aan de kust kunt vinden. Naturalis krijgt vaak botten voorgelegd die aan de kust zijn gevonden. ,,In veel gevallen gaat het om botten van boerderijdieren’’, vertelt Alice van Duijn. ,,Vaak slachtafval dat ooit overboord is gegooid of via rivieren in zee is beland. Maar op plaatsen waar zand uit oude zeebodemlagen is opgespoten worden geregeld botten van ijstijddieren gevonden, vooral op de Maasvlakte en de Zandmotor bij Kijkduin. Ook aan de kust van Katwijk worden fossiele botten en tanden gevonden. In de laatste ijstijd maakten Nederland en de Noordzee deel uit van de uitgestrekte en koude mammoetsteppe, die een enorm gebied van Engeland tot in Siberië omvatte. Er liepen allerlei dieren rond: grazers als wolharige mammoeten, wolharige neushoorns, oerrunderen, paarden, rendieren, maar ook roofdieren als grottenhyena's, grottenleeuwen en wolven. In de categorie zeezoogdieren zijn het vooral skeletresten van bruinvissen. Botten van zeehonden krijgen we eigenlijk niet eens zo vaak voorgelegd. Uiteraard worden er ook wel botjes van vogels en vissen gevonden.’’

Op het spreekuur hebben de specialisten van alles gezien: kaakfragmenten van zwijnen, wervels van walvisachtigen, koeienbotten, hertenkiezen, een hoefbeen van een paard, een dijbeen van een zeehond, een kies van een oerrund, een deel van een mammoetwervel etcetera. De topper van de middag was volgens Van Duijn een compleet opperarmbeentje van een otter, helemaal zwart verkleurd. ,,Het zou zomaar duizenden jaren oud kunnen zijn.’’

De opvallendste vondst was een stuk slagtand van een wolharige mammoet. Gevonden door de achtjarige Jezhlyn Helling uit Rijnsburg. Een mooie vondst, zeker gezien de grootte (bijna 50 cm). Het werd niet op het strand gevonden maar op een bouwterrein in Rijnsburg. Alice van Duijn: ,,Voor de aanleg van nieuwbouwwijken wordt vaak zand uit de Noordzee opgebracht. Daar worden soms ook fossielen van ijstijddieren in aangetroffen. Het meisje dacht eerst aan een stuk hout, maar toen ze het ding wilde optillen lukte dat bijna niet. Een extra bijzonderheid is dat het gaat om een bovenste deel van een slagtand met de tandholte of pulpaholte waarmee de tand in de schedel heeft vastgezeten. Deze slagtand is al snel zo'n 50.000 jaar oud. Het conserveren van mammoetslagtanden uit zee is wel erg lastig. Het witte dentine waar de tand uit bestaat, is zacht en zit vol water. Na droging blijft dat brokkelen als je het verder niet behandelt.’’

Voor meer informatie over onder meer de wolharige mammoet de volgende links:

www.geologievannederland.nl

http://www.geologievannederland.nl/tijd/reconstructies-tijdvakken/laat-pleistoceen

http://www.geologievannederland.nl/fossielen/zoogdieren/wolharige-mammoet

http://www.geologievannederland.nl/fossielen/vindplaatsen/noordzee

Massa’s vogels tijdens Euro Birdwatch 2018

Zaterdag 6 oktober was een prachtige dag voor de vogeltrek, met ideale omstandigheden: heldere lucht en een beetje tegenwind voor de zuidwaarts vliegende vogels. Daardoor gaan ze wat lager vliegen en komen ze beter in beeld.

Het mooie vogeltrekweer kwam goed uit. Het was deze zaterdag Euro Birdwatch 2018. In heel Europa, in heel Nederland en jazeker, ook in Katwijk stonden vogelaars op telposten om zo goed en zo kwaad als dat ging de tienduizenden vogels te tellen die voorbij vlogen.

Het Natuurcentrum Katwijk was al om 08.00 uur open, met een informatiestand en zelfs midden op de Boulevard de mogelijkheid de stroom trekvogels goed te bekijken. Het waren deze dag vooral Vinken, Graspiepers, Zanglijsters en Spreeuwen, met af en toe een leuke ‘krent’ in de vorm van een Beflijster, IJsgors, Grote Pieper en zelfs drie Bladkoningen.

Op de Katwijkse telpost De Puinhoop was het druk en werd serieus geteld. Zie de foto van Erwin Plug! Daar komt aan het eind van de dag natuurlijk een top 5 uit. Met stip op 1 kwam de Vink, met zo’n 24.000 doortrekkende exemplaren, ver daarna komen de Zanglijster (2.830 vogels), de Graspieper (2.636 vogels), de Spreeuw (1.850 vogels) en dan, best opvallend, de Sijs, met 856 getelde vogels.

Vogelbescherming Nederland coördineerde de tellingen in Nederland. In totaal werden (gecorrigeerd) zo’n 1,24 miljoen vogels geteld, verdeeld over 190 verschillende soorten.

De landelijke Top 5:

-Vink (668.452)

-Spreeuw (298.447)

-Graspieper (130.525)

-Veldleeuwerik (25.595)

Aan deze Eurobirdwatch deden vogelaars in 41 landen mee. Er werd op zo’n duizend telposten geteld. Naar schatting waren die dag in Europa 25.000 vogelaars op pad, die bij elkaar meer dan 5 miljoen vogels geteld hebben. Ons land haalde de topposities als het gaat om de meeste activiteiten (161 tellingen) en de meeste getelde vogels (tweede was Zweden met 794.172 vogels en derde Hongarije met 707.315 getelde vogels). In heel Europa was de Vink de meest getelde soort.

Volgend jaar is de Euro Birdwatch 2019 op zaterdag 5 oktober.

De Wilbert en De Kwakelwei

Afgelopen zaterdag 1 september verzamelden zich zo’n 30 geïnteresseerden op het parkeerterreintje bij de ‘ingang’ van het Heerenschoolbos. Na een kort welkom door Arjan van Egmond namens het Natuurcentrum Katwijk nam Dick de Mooij het woord. Als een van de initiatiefnemers van de denktank RijnPark vertelde hij over de historie van deze ‘groene parel’, verscholen gelegen achter verpleegtehuis De Wilbert. Ook vertelde hij over het initiatief om middels de denktank aandacht te vragen voor een ‘groene’ bestemming en inrichting van het naastgelegen gebied de Kwakelwei of Kwakkelwei.

Na deze introducties werd de groep in tweeën verdeeld en gingen wij onder deskundige leiding van Casper en Wouter op voor een leerzame wandeling door het bos. Aronskelk, boleten, Spaanse aak, Aziatisch lieveheersbeestje, Dooiermos, Wijngaardslak; over werkelijk alles wat groeit en leeft in het bos weten deze experts wel iets te vertellen en daarmee de deelnemers te boeien. Op een zonnige plek in het bos liet een Houtpantserjuffer, een kleine libellensoort, zich mooi bekijken. Op hetzelfde moment liet een Groene Specht zijn luidende, lachende roep horen. En enkelen hadden zelfs het geluk om een IJsvogel over de sloot langs te zien schieten. Ook zagen we enkele Paardenbijters; een grotere libellensoort en typisch voor deze tijd van het jaar.

Aansluitend op de wandeling was het mogelijk om de Kwakelwei te bezoeken. Op dit verruigd stukje land gelegen tussen de Vliet en het Additioneel kanaal werden wij verrast door een Vos die daar lekker aan het rondstruinen was. Verder vlogen hier meerdere vlinders als Kleine vuurvlinder, Icarusblauwtje en Hooibeestje. Een mooie afsluiting van een interessante en leerzame wandeling door dit deel van Katwijk a/d Rijn.

Hoezo Kwakelwei? Een kwakel, ook wel kwakeltje of kwakkel genoemd, is een hoge smalle voetgangersbrug, met een vlak middengedeelte en aan weerszijden schuine plankieren met gespijkerde dwarslatten. Langs de schuine planken en het platte dek zijn houten leuningen aangebracht. Deze bruggen zijn vaak onderdeel van een voormalig trekvaartenstelsel. Ze stonden meestal op de kruispunten waar twee vaarten bij elkaar kwamen. Aldus Wikipedia.

Geen groen, geen lot uit de loterij

Foto: Gijsbert van der Bent

Ja, en daar zit je dan met je geheel betegelde voor- en achtertuin, met kale schutting en muurtjes en ook verder geen sprietje groen of stronkje hout, hooguit een reepje kunstgras. Lekker makkelijk is het wel voor diegenen die alles wat groeit en bloeit (en daardoor ook of en toe gesnoeid moet worden) uit de directe omgeving willen hebben. Voor de vogels is het natuurlijk drie keer niks.

De naar absolute properheid, steriliteit en gemak strevende mens (kan ook een hele gemeente zijn....) zit bij een Nationale Tuinvogeltelling niet op de eerste rang, want elke tuin krijgt de vogels die het verdient. Zij of hij loopt dan ook de kans mis op de ‘tuin-kanjer’. Twee jaar geleden fotografeerde iemand uit Noord-Holland een hem onbekend vogeltje dat in zijn tuin zat, en zette de foto op Facebook. Het bleek een vogelsoort die nog nooit eerder in Nederland was waargenomen. Geïnteresseerden (vele honderden) moesten betalen om vanuit de woonkamer de vogel te kunnen bekijken. Het leverde de bewoner duizenden euro’s op!

Natuurlijk is dat een lot uit de loterij. Maar hoe vaak zien we nou Gaston aan de deur komen? Dus hup, weg met die tegels (goed voor de Merels en Zanglijsters), laat de klimop vrijelijk groeien (goed voor heel veel!) en plant van alles waar vogels en insecten blij mee zijn. Hang in ieder geval vetbollen op en pindasnoeren en strooi zaad. Dan maak je nog een kans op de tuin-kanjer.

De spreeuw op 1

vogeltrek-trektijd-spreeuwen-oudekerk-katwijk-natuurcentrum.jpg

Hoe is het nu eigenlijk gegaan met die Eurobirdwatch van twee weken geleden in Katwijk en in heel Nederland?
Landelijk gezien en alle telposten bij elkaar opgeteld is de Spreeuw op de eerste plaats gekomen. Dat was te verwachten, want ook in Katwijk was dat de vogelsoort die we het meest zagen overvliegen op zaterdag 30 september (zie de foto). Daarna kwamen Vink, Graspieper en Aalscholver, en ook dat is wel ongeveer hoe het in Katwijk was.
Het was helaas geen topdag, dus de aantallen die landelijk werden geteld waren relatief laag. Die in totaal ruim 67.000 Spreeuwen van alle telposten zien we op een goede trekdag alleen al over Katwijk gaan. Er zijn in totaal in heel Nederland ruim 200.000 trekvogels geteld, van 172 verschillende soorten. Leuke soorten bij Katwijk waren Lepelaar, Rotgans, Roodkeelduiker, Grote Stern, Slechtvalk en Jan-van-gent.
In heel Europa deden 41 landen mee. Er waren daarvoor bijna 22.000 mensen op de been! Die telden bij elkaar zo’n 4 miljoen vogels.
In 2018 is de Euro Birdwatch op zaterdag 6 oktober.

Doe de hoortest!

,,Hoor jij de Sprinkhaanzanger nog?’’ ,,Ja, maar alleen als-ie heel dichtbij zit.’’ ,,En  het Goudhaantje?’’  ,,Nee, die hoor ik al jaren niet meer. En de Boompieper ook niet.’’ Een gesprek tussen vogelaars ‘op leeftijd’ dat regelmatig is op te vangen in het veld.

Vogelaars doen heel veel op het gehoor. Je hoeft dan niet elke beweeglijk vogeltje in het dichte bladerdak of hoog in de lucht in de verrekijker te pakken zien te krijgen om te weten wat voor vogelsoort het is. Zeker bij een boswandeling blijft de kijker soms helemaal ongebruikt. Klein detail; je moet natuurlijk wel de geluiden van al die vogels kennen! Maar dat is voor een beetje vogelaar geen probleem. Wat wel een probleem kan worden bij het ouder worden is het hóren van die geluiden.

Natuurcentrum Katwijk - Sprinkhaanzanger Ed.jpg

Foto: Ed Schouten

Genoemde Sprinkhaanzanger is een soort lakmoesproef. Het is familie van de Kleine Karekiet en de Rietzanger, maar anders dan deze uitbundig zingende vogels blijft de schuchtere Sprinkhaanzanger meestal laag in de onderbegroeiing. De zang is heel bijzonder: een langgerekte triller, inderdaad net als een insect. Het is onderzocht; het geluid bestaat uit 25 dubbele nootjes per second, van een toonhoogte van rond de 6.000 Hertz, en dat is een toonhoogte die voor veel vogelaars ouder dan 65 niet meer te horen is.

Ook in onze duinen komt de Sprinkhaanzanger voor, in lage, ruige begroeiing. Op het nog onbebouwde deel van de Zanderij zit ook nog een paartje. Ze komen in april terug uit de winterkwartieren in Afrika. De mannetjes zingen regelmatig, en durven daarbij soms zelf even bovenin een struikje te gaan zitten. Verder merk je niet veel de aanwezigheid van dit kleine, gestreepte zangvogeltje in ons land. En als je ze niet meer hoort merk je er echt helemáál niks van.

Natuurvrienden gezocht!

Een geweldige werkplek op het strand. Vriendelijke collega’s. Zeer flexibele werktijden. Lijkt u dat wat? Dan is vrijwilliger worden bij het Natuurcentrum Katwijk misschien iets voor u!

Het Natuurcentrum Katwijk zit ook dit jaar weer in de inmiddels welbekende portacabins op het strandvak voor de Oude Kerk, en zal eind april de deuren openen. Momenteel wordt hard gewerkt aan de tentoonstelling en verdere inrichting van de ruimte. Het streven is om tot eind oktober open te blijven, en dan met name op de woensdagen en in de weekenden. Daarvoor zijn echter veel vrijwilligers nodig.

natuurcentrum-katwijk-vissen.jpg

Voor versterking van het huidige team zoekt het Natuurcentrum Katwijk dan ook naar nog meer gastheren en gastdames, die in genoemde periode regelmatig enkele uurtjes willen ‘suppoosten’ en bezoekers te woord kunnen staan. Die uurtjes zullen vooral in het weekend zijn, maar de ‘werktijden’ zijn zeer flexibel en in overleg te bepalen. Ook als u maar heel beperkt inzetbaar bent kun u een waardevolle bijdrage leveren.

Uiteraard zoeken wij vrijwilligers met een warm hart voor de natuur, maar u hoeft echt geen afgestudeerd bioloog te zijn. De noodzakelijke kennis wordt u bijgebracht tijdens de introductieperiode. Reactie en contactgegevens kunt u sturen naar vrijwilliger@natuurcentrum.nl, waarna contact met u opgenomen zal worden.

Tellen met een doel

Vorige maand organiseerde Vogelbescherming Nederland de Nationale Tuinvogeltelling. Op 28 of 29 januari een haf uurtje aaneengesloten de vogels tellen in je tuin, vanuit je luie stoel met een bakje koffie bij de hand, en de resultaten doorgeven via de website van Vogelbescherming. Het leverde de landelijk Top 3 Huismus, Koolmees en Merel op. In de gemeente Katwijk is in zo’n 150 tuinen geteld, en daar kwam de Top 3 Huismus, Spreeuw en Kauw uit de bus.

Geboren Hagenaar Arjan Dwarshuis (30) heeft vorig jaar ook vogels geteld. Tussen 1 januari en 31 december 2016 zag hij maar liefst 6.841 verschillende vogelsoorten, ongeveer twee derde van het totale aantal vogelsoorten op de aarde. Hij reisde daarvoor naar 40 landen en kwam op alle continenten (behalve Antarctica). Vorige week vrijdag was hij te gast bij de Vogelclub Katwijk en vertelde de nieuwe ‘wereldkampioen vogelsoorten in 1 jaar’ voor een ademloos gehoor in De Roskam zijn geweldige verhaal.

Voor Arjan geen luie stoel en koffie bij de hand, maar vogelen van zonsopgang tot zonsondergang, letterlijk elke dag, en niet zelden ook ’s nachts. En soms acht dagen aaneen in de jungle in dezelfde kleren lopen en niet kunnen douchen. ,,Ik rook als een dooie rat….’’ Hij versloeg uiteindelijke de vorige wereldrecordhouder, de Amerikaan Noah Strycker, die in 2015 in totaal 6.042 vogelsoorten zag, met een zeer ruime marge.

Arjans wereldtour.jpg

Het tellen van de tuinvogels vanuit de luie stoel heeft een doel. Door al die Tuinvogeltellingen bij elkaar krijgen we toch mooi een indruk hoe het staat met de gewone vogelsoorten in Nederland. Ook Arjan Dwarshuis heeft een doel, een missie. Met zijn record, de publiciteit die hij daarmee genereert en het geld dat hij ophaalt (het streven is een ton) wil hij de aandacht vestigen op de bedreigingen voor de vogels wereldwijd. En dat zijn er heel veel.

Op de Filipijnen zag Arjan zijn meest gewilde vogelsoort: de machtige Filipijnse Apenarend. Maar hij zag ook dat deze vogel (waarvan er misschien nog maar zo’n honderd over zijn) gewond was door hagelkorrels uit een jachtgeweer. Hij zag hier ook het oerwoud letterlijk voor zijn ogen krimpen, met de hele dag het geluid van kettingzagen om hem heen. Het binnenkort uitsterven van tientallen vogelsoorten die alleen op deze eilandenarchipel leven is niet meer te voorkomen. Met onder meer zijn en onze steun aan de fundraising beschermingsprogramma’s van Vogelbescherming Nederland en het overkoepelende BirdLife International is het voor heel veel andere bedreigde vogelsoorten op de wereld mogelijk niet te laat.

Instagram @natuurcentrumkatwijk