Tentoonstelling

Tentoonstelling

DE COEPELDUYNEN OP DE KAART

Het nieuwe onderkomen van het Natuurcentrum Katwijk biedt heel veel mogelijkheden en ruimte, waarbij uiteraard met respect moet worden omgegaan met het monumentale karakter van het pand. De nieuwe tentoonstelling die vrijdag 1 december 2023 is geopend legt de nadruk op de duinen in het algemeen (onder meer met een spel over het Nationaal Park Hollandse Duinen) en de naastgelegen Coepelduynen in het bijzonder. Een aantal panelen in zogenoemde lichtboxen geeft in vogelvlucht een introductie op dit kleine maar zeer bijzonder duingebied.

Ook is er weer aandacht voor de laatste IJstijd, die zijn sporen heeft nagelaten op onder meer de bodem van onze Noordzee. De expositie hierover het afgelopen anderhalf jaar in de portakabin op de Boulevard was een groot succes.

Voor het publiek is het Natuurcentrum Katwijk alleen op de zaterdagen geopend, van 12.00 uur tot 16.00 uur.

De inrichting van de nieuwe ruimte was een uitdaging omdat er al een gebruiker is van het pand: Coast Busters, een stichting die initiatieven ontwikkelt en ondersteunt ter bestrijding van de plasticvervuiling. Denk daarbij aan de Limes Bubble Barrier en Jutters Katwijk. Beide organisaties kunnen elkaar op hun aandachtsgebieden als duurzaamheid en natuurinformatie prima aanvullen.