Schelpenles en laagwaterontdekkingstocht

Schelpenles en laagwaterontdekkingstocht

woensdag 17 augustus 2022

tijd: ​14:00-16:00 uur*
locatie: ​Natuurcentrum & strand

*Laagwaterontdekkingstocht: circa 1 uur voor laagwater wordt er bij goed weer gekord! Het net -de kor- wordt vanaf het strand voortgetrokken en dankzij het schuin geplaatste scheerbord zo’n 5 tot 10 meter in zee getrokken. Een wek-ketting die voor de netopening het zand omwoelt, verschrikt de dieren die op of vlak onder het zand zitten, zodat ze bij het wegzwemmen in het net terechtkomen.

Inschrijven


27 juli 2022

Schelpen naambordje knutselen

Onder voorbehoud
Maximum aantal inschrijvingen bereikt
Bijna vol
26 augustus 2022

Nacht van de vleermuis en nachtvlinders

Onder voorbehoud
Maximum aantal inschrijvingen bereikt
Bijna vol