Ook het Natuurcentrum Katwijk ontkomt er niet aan om maatregelen te nemen in verband met het corona-virus. Daarom is in ieder geval tot 1 juni het Natuurcentrum gesloten, en gaan geplande activiteiten niet door. Wij vinden dat natuurlijk heel erg jammer. Uiteraard volgt nadere berichtgeving als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Bar en boos, Blauwe Zeedistel groos!

Foto: Gijsbert van der Bent – Uitwatering Katwijk, juli 2015

De Blauwe Zeedistel geeft helemaal niets om zomerstormen en graafwerkzaamheden aan de zeereep. Integendeel, de mooie en oersterke plant is juist gebaat bij lekker stuiven, de zoute sproei van de zee, graafwerk en open zand. Juist als de omstandigheden minder bar en boos worden en het te druk wordt met andere planten, dan verdwijnt de Blauwe Zeedistel. In de zeereep voor Katwijk en op en net achter de Boulevard is de Blauwe Zeedistel een gewone verschijning. Het verschijnt soms gewoon als ‘onkruid’ tussen de stoeptegels. Je zou bijna vergeten dat de Blauwe Zeedistel landelijk gezien best zeldzaam is en alleen maar voorkomt in de smalle kuststrook. Niet aankomen, want de plant is stekelig en bovendien….beschermd!

De laatste loodjes

Foto: Ed Schouten - Katwijk juli 2015

Weinig vogelsoorten broeden zo dicht bij de mens als de Boerenzwaluw. Ook in Katwijk komen ze voor als broedvogel, vooral in schuurtjes en stallen in de omgeving van het vliegveld Valkenburg. Over enkele weken gaan ze al weer op pad, de verre reis aanvaarden naar de winterkwartieren in Afrika. Her en der zien we nog net uitgevlogen jongen die door hun ouders gevoerd worden.

Bos met teken

Foto: Gijsbert van der Bent - Katwijk juli 2015

Tropisch regenwoud? Nee hoor, deze foto is ‘gewoon’ gemaakt in ons binnenduinrandbos de Pan van Persijn, kortweg Panbos. Het bos is nu op z’n weelderigst. Duidelijk is te zien dat in het bosbeheer van tegenwoordig de natuur steeds meer de vrije loop wordt gegeven. Een waarschuwing is op z’n plaats. Momenteel is sprake van een ware explosie van teken in bos en ook in het duin. Blijf op de paden (dat moet overigens ook!), draag bedekkende kleding en loop ook niet met blote voeten of open schoenen door hoog gras.

 

Meerkoet met pullen

Foto: Gijsbert van der Bent - Katwijk 2015

Meerkoeten broeden in elk water en watertje in en om Katwijk. In juli zijn nog paartjes bezig met vervolglegsels. Dit paartje Meerkoeten had een nest in de oeverbegroeiing van een slootje in Katwijk en heeft zeven kleine pulletjes gekregen. Zoals op de foto te zien is blijven Meerkoeten continu bezig met het fatsoeneren van het nest.

Instagram @natuurcentrumkatwijk