Het Natuurcentrum is geopend
op zaterdag en zondag van 12.00 - 17.00 uur

Aanmelden voor excursies en activiteiten

Nachtvlinders en Vleermuizen

Zaterdagavond 24 augustus gaan we in een avondlijk Panbos op zoek naar vleermuizen en nachtvlinders.Daarbij zullen zogenoemde bat-detectors worden ingezet om vleermuisgeluiden hoorbaar te maken, en er zal geprobeerd worden om met felle lampen nachtvlinders te lokken.

De excursie begint om 21.00 uur, dan is de zon net onder, verzamelen bij de ingang van het Panbos (aan de Wassenaarsweg, tussen Katwijk en Wassenaar). Deelname is gratis.

Let op! Het maximaal aantal deelnemers is 30, en de minimum leeftijd is 8 jaar. Opgeven graag via het formulier op deze website. 

De foto van het bijzonder mooie Rood Weeskind is van Casper Zuyderduyn. Misschien dat we deze soort ook gaan zien.

natuurcentrumkatwijk vos kop

Instagram @natuurcentrumkatwijk