Vanuit het zuiden…..

Foto: Johan Verloop, Katwijk, juni 2021 In Nederland komt vanouds de Spotvogel voor. In Katwijk en omstreken is dat een schaarse zomervogel, die vooral te vinden is in struwelen aan de randen van de bebouwde kommen en langs wegen en bij boerderijen in het landelijk gebied. In de warmere delen van het zuidwesten van Europa komt in …

Vanuit het zuiden….. Lees meer »